Mer bekymret for alkohol enn for narko:

- Utsett alkohol-debuten

Publisert 2005-02-21

Mens vi er svært bekymret og har klare holdninger mot narkotika, er terskelen for å drikke alkohol langt lavere. Politiet på Hadeland er vel så bekymret for alkohol.

- For det begynner med fylla, sier politibetjent Elin Lien.

Mange kjenner seg igjen i at med inntak av alkohol slippes hemninger. Terskelen for å prøve nye ting blir langt lavere enn i edru tilstand.

- Noen foreldre sender med alkohol hjemmefra, og i beste mening. Mitt svar er at det er feil. Ungdommene drikker dette, pluss det de får tak i ellers og blir langt fullere enn de burde, påstår Lien.

De aller fleste som prøver seg på narkotika gjør det i alkoholrus.

Lien viser til forskning som forteller at det er enorm forskjell på å debutere med alkohol når en er 13 i forhold til når en er 18 år.

- Personer som debuterer ved 13-årsalderen drikker i gjennomsnitt 8,8 liter sprit i året, mens de som venter til de er 18 er nede i 1,8 liter, forteller hun.

Og legger til at skadevirkningene på kroppen er større jo yngre man er.

Lien har stor tro på det regionale prosjektet «Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil».

- Kombinert med politiets egne planer håper vi det blir mer OK for den gemene hop å være ute. Vi vet at folk har latt være å gå ut på grunn av frykt og utrygghet, sier Lien.

Dessuten er arbeidet med å bygge foreldrenettverk i god gang. Foreldre på forskjellige klassetrinn møtes jevnlig blant annet for å enes om felles regler for leggetid, hvor lenge en kan være ute og lignende.

- Det blir enklere både å være ung og å være foreldre, sier Lien.

Hun oppfordrer alle foreldre til å møte opp på slike møter, selv om de kanskje har poder som sliter.

- Da kan flere følge med og være oppmerskomme - og hjelpe til, sier Lien.

Du kan lese hele reportasjen i Hadeland.