Aksjonsuka mot narkotika 2002: Bruk makta di

Av Knut T. Reinås

Publisert 2003-01-10

Under dette militante slagordet gikk årets Aksjonsuke mot narkotika av stabelen i perioden 14-20. Oktober, med ca. 300 arrangementer over hele landet. Aksjonsuka er en landsdekkende kampanje rettet mot ungdom i alderen 15-18 år. Bak årets arrangement sto 21 frivillige og politiske organisasjoner.

Siktemålet var å avlive myten om at "alle" ruser seg. Ungdommen ble oppfordret til å stå for sine egne meninger og påvirke venner som ruser seg til å slutte. 90 prosent av norsk ungdom er mot bruk av narkotika, men det bildet som skapes er at «alle» doper seg. Undersøkelser viser imidlertid at 80 prosent av ungdommen i dagens Norge faktisk aldri har prøvd noen form for narkotika. Sterke krefter har bidratt til å etablere en majoritets- forståelse der nesten alle tror at deres jevnaldrende har mer erfaring og et mer liberalt syn, særlig innen emner som er belagt med tabuforestillinger. Aksjonsuka mot narkotika rettet søkelyset mot det innbilte gruppepresset og fortalte de unge at hver enkelt er en del av det store flertall som ikke bruker stoff. Målet var at ungdommen skulle bli mer bevisste på at de har makt og innflytelse overfor venner og skolekamerater og oppfordres til å bruke den positivt.

Utløsning av engasjement

Den sløvende effekten av narkobruk fungerer negativt i sosiale miljøer. En ungdomskultur preget av solidaritet, medmenneskelighet og omtanke krever en aktiv innsats. Narkotikabruk står i veien for dette. Narkotika er å flykte fra virkeligheten, ikke å takle den eller gjøre noe med den. De svakeste rammes lettest. Alle blir ikke overdoseofre, men de som blir det har som regel startet ruskarrieren med hasjrøyking. Mer stoffbruk løser ingen problemer, det bare demper smerten. Samfunnet trenger aktive enkeltindivider som er villige til å gjøre noe med den dystre utviklingen. Aksjonsukas målsetting var å utløse et sterkt engasjement og samle alle gode krefter i kampen mot et av våre største samfunnsproblemer.

Arrangementer 300 steder

Det var et sterkt budskap som ble lansert: «Bruk makta di!» og «De fleste bruker ikke stoff. Flertallet bestemmer» gikk igjen på ulike arrangementer og aktiviteter 300 ulike steder i landet. Aktivitetene varierte fra debattkonferanser om legalisering, rusgiftfrie diskotek, konserter og fakkeltog til informasjonsstands med utdeling av info-materiell, skolearrangementer, foredrag og appeller. En fullstendig rapport om disse arrangementene vil du finne på internett på www.narkotikauka.org. Vi vil derfor bare trekke fram noen enkeltpunkter:

Overdosemarkeringer

Det var flere steder i landet mar-ke-ring av at mange mennesker er døde av overdoser, knyttet til lys-mar-keringer og/eller fakkeltog, noen steder også med tilknytning til minnegudstjenester. I Oslo ble et stort fakkeltog, med fokus på at Det Nytter, avsluttet med appeller av bl.a. justisminister Odd Einar Dørum.

Hasj på blå resept

De to organisasjonene Landsforbundet Mot Stoffmisbruk og Forbundet Mot Rusgift arrangerte under narkotikauka i fellesskap dagskonferansen «Hasj på blå resept - en debattkonferanse om legalisering av cannabis» i Oslo, hvor professor Nils Christie fremførte sine argumenter for en liberalisering av narkotikapolitikken, og ble møtt med motforestillinger av så vel riksadvokat Tor Axel Busch som av varanarkogeneral i Sverige, Christina Gynnå, og Anne May Hogsnes og Knut T. Reinås fra ar-rangørorganisasjonene. Forsamlingen gikk hjem styrket i sin overbevisning om at en human og restriktiv narkotikapolitikk fortsatt er veien å gå både nasjonalt og internasjonalt.

I regi av aksjonsuka ble det også avviklet en aksjonsdag på Youngstorget i Oslo, hvor 25 ulike tiltak og organisasjoner hadde stand og presenterte seg og sine aktiviteter for Oslo-publikum.

Også Forsvaret

Aksjonsuka mot narkotika ble støttet av Sosial- og helsedirektoratet og iverksatt lokalt, der frivillige organisasjoner samarbeidet bredt om de ulike aktiviteter. I tillegg var en rekke skoler og undervisningsinstitusjoner med på å iverksette tiltak med utgangspunkt i «Bruk makta di!».

For første gang tiltrådte det norske Forsvaret Aksjonsuka og gjennomførte en egen kampanje rettet mot både menige og befal over hele landet.

Samme uke hadde Fagrådet for rusfeltet i Norge sin hovedkonferanse i Tromsø, og Norsk Narkotikapolitiforening hadde sin landskonferanse i Tønsberg. Begge arrangementer var sammen med aksjonsuka med på virkelig å sette rusgiftfeltet på kartet i mange sammenhenger.

Det nytter å ta tak i eget liv

Er du en av dem som har erfart at det nytter, som tror at det nytter, eller en som vil møte de mange som har erfart at det nytter, er du velkommen til... , het det i brosjyren som inviterte til aksjonsdag på Youngstorget i Oslo, med påfølgende fakkeltog og folkemøte i Oslo den 18. Oktober. Under samme parole gikk også dialogkonferansen som Forbundet Mot Rusgift og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk arrangerte de to foregående dagene.

Det nytter fikk en start på å vise ansikt på Lillehammer i 2001.

I år ble visningen av dette ansiktet forsterket i Oslo, og på sikt vil hele landet få øynene opp for at Det Nytter.

Dialogkonferanse

På den såkalte dialogkonferansen var var 25. tidligere rusgiftavhengige samlet for å fortelle hva som nytter, hvorfor det nyttet for dem, og hvilke nederlag og seire de hadde vært igjennom. Et utvalg av myndigheter og frivillige organisasjoner var invitert for å kunne ta til seg de sterke vitnesbyrdene som kom fram i løpet av de to dagene. Det forberedes nå en konferanserapport, som forhåpentligvis vil bli viktig pensum for både myndigheter, behandlere og forskere om hva som nytter, hvordan det nyttet, og hvilke problemer som oppsto på veien.

Aksjonsdag

Ca. 25 ulike organisasjoner og tiltak hadde satt hverandre stevne på Youngstorget i Oslo fredag 18. oktober, hvor publikum gjennom flygeblad, materiellsalg, kollektivsuppe og kunstneriske innslag ble orientert om så vel behandlings- og rehabiliteringsmuligheter som om de ulike organisasjonenes tilbud innenfor forebygging, behandlig og selvhjelp. Hovedfokus for hele arrangementet var at det nytter.

Fakkeltog

I et samarbeid mellom Det Nytter-bevegelsen og Aksjonsuka mot narkotika ble et stort fakkeltog avviklet fra Jernbanetorget til Oslo rådhus, hvor en rekke flammende appeller ble avholdt fra rådhustrappa, av bl.a. Justisminister Odd Einar Dørum, stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa, leder for Sollia-kollektivet, Øyvind Hansen, leder for aksjonsuka, Marte Grindaker og LO-sekretær Ellen Stensrud. Morten Engen ledet an med Det Nytter-sangen som allsang. Fakkeltoget fikk behørig oppmerksomhet både i NRK-Østlandssendingen, i NRK-Dagsrevyen og i NRK-kveldsnytt.

Fakkeltogsfest

Etter fakkeltoget/folkemøtet inviterte Juvente til fakkeltogsfest med diskotek, flammeslukere og andre kunstneriske aktiviteter. Stor stemning.