Historikk vedrørende medikamentassistert rehabilitering

It should have so many benefits attached to it.. but numbers show that methadone alone is lethal.

Methadone as a major killer

2013-04-10

Skottland

Ipswich-drapene fører til krav om mer aktiv narkotikapolitikk.


2006-12-18
Nå må narkopolitikken i Storbritannia legges radikalt om i en mer restriktiv retning, krever landets ledende narkoekspert.

Økning i metadondødsfall:

Sønnen døde av metadon

2005-02-20
For et halvt år siden døde sønnentil Laila Wenche Skogstad av metadonforgiftning. Hun oppfordrer til strengere utleveringspraksis for å stoppe livsfarlig handel med metadon.


Dansk rapport:

Metadon kan gi hjertestans


2004-09-20
Metadon, som brukes til behandling af opiatavhengige, kan gi alvorlige hjerteforstyrrelser og i verste fall hjertestans. I flere europeiske land er det meldt om alvorlige tilfeller av bivirkninger og enkelte dødsfall, viser en undersøkelse foretatt av Lægemiddelstyrelsen i Danmark.

Metadonbruker står fram:

- Får helseskader av metadon

2004-06-10
Metadon hjalp eks-stoffbruker Thor Ingolf Gulbrandsen (50) fra Hamar til et rusgiftfritt liv. Medaljens bakside er alvorlige helseskader, som han mener skyldes bivirkninger av medikamentet.

Helse Midt-Norge:

Metadonkøen kuttes med 2 år


2004-03-23

Kreativ bruk av knappe ressurser reduserer køen til medikamentassistert behandling i Midt-Norge fra 3 til 1 år, uten tilførsel av friske midler.


Pengemangel i Helse Sør:

Bråstopp for metadon

2004-03-17
Opiatavhengige står i kø i håp om hjelp, men nå er det innført inntaksstopp i Telemark. Det betyr at mange kan se langt etter denne hjelpen.

Narkotikaproblem i fengslene:

Fangene skal få metadon:


2004-03-15
Justisministeren vil dempe narkotikaproblemene i norske fengsler ved å tilby metadon til flere av de tyngste stoffbrukerne.

Fredrikstad

Diskusjon om metadon

2004-01-28
Østfold er ett av de områdene hvor overdosedødsfallene gikk opp i fjor. Nå diskuteres metadon som et sentralt innslag i politikken.

Metadon tok 50 liv i fjor


2004-01-20
I 1998 døde fem personer i Norge av metadon. I fjor steg tallet til nærmere 50. Heroinavhengige som ikke får metadonbehandling, kjøper stoffet på gata og blander en egen, livsfarlig dopcocktail.

Danmark:

Flere dør av metadon enn av heroin

2004-01-01
I det østlige Danmark dør flere stoffavhengige av metadon enn av heroin. Utviklingen skyldes at metadon ender på det illegale markedet, etter at det er utevert av behandlerne.

Sandefjord

Selger like mange sprøyter


2003-11-20
Utskrivning av Temgesic til de opiatavhengige i byen virker ikke inn på sprøyte- salget, og det bekymrer.
Temgesic skal nemlig inntas gjennom munnen - ikke injiseres.

Metadonbrukere i Oslo

- Utopisk med 100 flere på metadon

2003-10-10
100 flere narkomane skal få metadon eller subutex neste år - uten at metadonprosjektet får mer penger. Utopisk, mener overlege Gabrielle Welle-Strand.

NRK fokuserer på metadon


2003-03-20
Her er en samling artikler fra NRKs nettsted som omhandler metadon.

Antallet metadondødsfall øker

2003-02-13
I 2002 ble det funnet metadon i blodet til 44 overdoseofre, 19 flere enn året før. - Det er nødvendig med strengere kontroll under utdelingen av metadon til narkomane fordi overdoseofrene ofte har fått tak i metadonet på gata, sier divisjonsdirektør Jørg Mørland ved avdeling for rettstoksikologi ved Folkehelseinstituttet.

Tema: Medikamentassistert rehabilitering


2002-12-23
Bergens-avisen melder at flere leger i Hordaland har forskrevet heroinerstatningsmiddelet buprenorfin til pasienter som ikke på forhånd var heroinavhengige. Resultat: Fler nye tilfeller av heroinavhengighet.

Uforsvarlig utskrivning av heroinerstatning

2002-12-22
Bergens-avisen melder at flere leger i Hordaland har forskrevet heroinerstatningsmiddelet buprenorfin til pasienter som ikke på forhånd var heroinavhengige. Resultat: Fler nye tilfeller av heroinavhengighet.

Må betale 200 kr for én antiruspille


2002-12-22
En bydel i Bergen betaler 750 000 kroner i året for medisin til 20 eks-heroinister. Apotekene krever 200 kroner for hver eneste, lille tablettdose.

Kommentar til innlegg i VG

Heroin dreper mennesker

2002-04-08
Av Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift og Jan Erik Thoresen, generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.
Under tittelen "Overlagt drap på heroinister" forklarer Bjørn Ursfjord i VG den 2. april hvorfor fri heroin burde avløse en restriktiv narkotikapolitikk.

Metadon tar liv


2001-11-23
Stoffbrukere dør av overdoser av metadon, viser tall fra Rettstoksikologisk institutt. Det er påvist at metadon har vært innblandet i over 30 dødsfall i perioden fra 1999 og ut 2001.

Gravide på metadon - et dilemma?

2001-11-07
Norge kan regne med en stor økning av gravide som behandles med metadon i åra som kommer. 500 av de 1.500 som får metadon er kvinner i fruktbar alder. Det er pr. november 01 født 20 babyer hvor mødrene har fått metadon under svangerskapet

Stadig flere bilister er metadonpåvirket


2001-10-04
Stadig flere kjører med metadon i kroppen. - Utviklingen er alvorlig fordi så å si alle disse også har andre narkotiske stoffer i blodet, sier instituttsjef Jørg Mørland ved Rettstoksikologisk institutt til Dagsavisen. Les også Mørlands artikkel om Cannabis' biologiske virkninger.

Går hardt ut mot metadonbehandling

2001-05-28
- Tilbudene til dem som får metadonbehandling er ikke bra nok. Deres mulighet til rehabilitering og rusfrihet er små. Metadon uten innhold er meningsløst, sier Ulf Jansen i Tyrilistiftelsen til Dagsavisen 28.05.01.

Narkomane fortsetter med harde stoffer


2000-09-22
Bergens narkomane gir ikke slipp på heroindosen selv om de blir behandlet med metadon. Narkosjef Magne Hovda har tvert imot sett tendenser til at metadonbrukere friskner såpass til at de blir mer kriminelle.

Justisdepartementet skifter linje

Metadon inn i fengslene

1999-09-11
Narkomane i norske fengsler skal få tilbud om bruk av metadon mens de soner.

Metadon hjelper ikke


1998-08-18

Gikk på metadon, slapp fengsel

1998-08-07
En mangeårig narkoman slapp fengsel for å kunne fortsette med metadon-behandling.

Metadon- og heroindebatten


1998-03-04
I denne debatten tar Rolf Dieter Cron opp skjevhetene i den norske debatten om heroinbehandling og metadon, og etterlyser helhetlige tilnærminger til narkotikaproblemene i Norge, istedet for å diskutere enkeltstående tiltak som liksom skal "løse" problemet.


Mulig å kutte metadon helt ut

1997-03-30
Tunge heroinmisbrukere som gjennomgår metadonbehandling, kan klare å kutte ut alle former for narkotika, viser en fersk undersøkelse.