Pengemangel i Helse Sør:

Bråstopp for metadon

Publisert 2004-03-17

Opiatavhengige står i kø i håp om hjelp, men nå er det innført inntaksstopp i Telemark. Det betyr at mange kan se langt etter denne hjelpen.
- Helt fortvilet. Med inntaksstopp er det mange narkomane som vil fortsette på kjøret, sier lege Roy Martin Pedersen i Kragerø. Det er Helse Sør som har lukket pengepungen, tross fagre løfter sent på fjoråret. Løftene ga bud om hjelp til flere inn enn de ca. 130 som i dag får metadon og subutex i Telemark.
Dermed må de narkomane som ennå ikke har fått hjelp stille seg i en håpløs pasientkø. De kan ikke regne med at deres sykdom vil få samme rettigheter og behandlingstilbud som andre.
De som i dag får metadon og tilsvarende hjelp får fortsatt hjelp. Men fagfolkene regner med at det er 80 til 100 narkomane i Telemark som kunne trengt slik hjelp.

- Vi har kun fått bevilget penger slik at vi kan gi tilbud til 100 av de 132 personene vi har inne, mens vi søkte om penger for å gi tilbud til 160 personer. Selv det er for lite for i fylket står nå drøyt 80 personer på venteliste, sier daglig leder i MAR-prosjektet, Bjørn Bestorp.
Du kan lese et oppslag om saken i Varden.