Kommentar til rapport:

Cannabis-brukere har lettere for å prøve LSD

Av Knut T. Reinås

Publisert 2002-04-25

En rapport fra John Hopkins School of Public Health legger fram den første epidemiologiske indikasjonen på at unge marihuanabrukere er klart mer tilbøyelige til både å få tilbud om og å prøve hallusinogener enn ikke-brukere. Dette kommer fram i April-nummeret av tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

To ulike mekanismer

"Forskning har tidligere fokusert på årsakssammenhenger bak narkotikabruk, men vår studie er den første til å fremme ideen om to ulike mekanismer som lenker marihuana og hallusinogen-bruk sammen - sammenhengen mellom marihuanabruk og økt tilbud om hallusinogener, og økt tilbøyelighet til at marihuanarøykere tar i mot tilbudet dersom de først får det", sier hovedforfatter Holly Wilcox, doktorgradskandidat ved avdelingen for mentalhygiene ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. "Innsikt i disse områdene lærer oss noe om mekanismer som kan veilede i utvikling av nye forebyggingsmetoder for rusgiftproblemer".

Mer enn 40 000 unge deltok i undersøkelsen

I undersøkelsen brukte forskerne selvrapporterte data fra mer enn 40 000 unge deltakere i de to nasjonale amerikanske spørreskjemaundersøkelsene i 1991 og 1994. Fra disse dataene kunne man trekke ut informasjon om ved hvilken alder deltakerne først hadde muligheten til å prøve ulike rusgifter, og ved hvilken alder de virkelig prøvde dem. De fokuserte på tilgjengelighet og bruk av to typer stoffer, cannabis (hasj, marihuana) og hallusinogener (LSD, Mescalin, PCP osv. )

Resultatet viste at ved 21 års alder hadde omtrent halvparten av tenåringene som hadde røykt cannabis også hatt sjansen til å prøve hallusinogener, sammenlignet med ca. 6 prosent av de tenåringene som aldri hadde røykt cannabis. Innen et tidsrom på ett år etter den første muligheten til å prøve hallusinogener hadde 2/3 av cannabisrøykerne faktisk prøvd et hallusinogen, sammenlignet med 16 prosent av de ikke-røykerne som hadde fått muligheten.

"Denne store forskjellen mellom cannabis-røykere og ikke-brukere kan tilskrives den sosiale påvirkningen i en marihuana-brukers liv. Unge mennesker som bruker marihuana utvikler av og til kontakter med illegale stoffselgere som kan tenkes å prøve å selge andre rusgifter, som Ecstasy og LSD", sier James C. Anthony, Ph.D, professor i mentalhygiene, psykiatri og epidemiologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. "Marihuana-røykere er også ofte medlemmer av sosiale miljøer hvor stoffbruk og eksperimentering er vanligere, og venner er mer tilbøyelig til å dele stoffer. I tillegg til å prøve å overtale unge mennesker til ikke å bruke stoffer, ville det derfor kanskje være bryet verdt å overtale brukere til ikke å dele stoffer med venner".

Videre forskning

Forfatterne sier at man trenger videre forskning for å forklare variasjoner i tilbud av hallusinogener blant marihuanabrukere, og for å forstå hvorfor noen marihuanarøykere velger ikke å bruke hallusinogener, selv om de har muligheten. "Slik forskning burde lede fram til nye ideer om forebygging av hallusinogenbruk", sier Wilcox.

Mer informasjon om cannabis finner du her på FMRs temaside om hasj.
Kontaktperson i Forbundet Mot Rusgift finner du her.
Tilbakemeldinger: post@fmr.no