Cannabis i kreftbehandling

Av Knut T. Reinås

Publisert 2002-02-07

Mens de fleste fagfolk har avskrevet røykemarihuana som en hensiktsmessig behandlingsform ved ulike sykdommer, pågår det stadig uttesting av det mest psykoaktive stoffer i cannabis, THC som ingrediens i medisiner.

En rapport om utprøving av THC på langt framskredne kreftpasienter er nylig offenltiggjort i et amerikansk forskningstidsskrift. Ifølge undersøkelsen gir standardmedisinen Megestrol betydelig større bedring enn den THC-baserte medisinen Dronabinol. Du kan lese tidsskriftets oppsummering av undersøkelsen her.

En oversikt over de viktigste forholdene knyttet til medisinsk marihuana kan du lese her i Tidskriftet Mot Rusgift nr 64/65 og nr 60.