Marokko:

Cannabis ødelegger skogen

Publisert 2003-12-16

Cannabisproduksjonen i Marokko sprer seg så fort at det forårsaker jorderosjon og ødeleggelse av gamle skogområder, heter det i en FN-rapport som nylig er framlagt.

Så mye som en fjerdedel av jordbrukslandet i Rif, fjellområdet hvor planten tradisjonelt vokser, er nå overgitt til cannabis-produksjon, sier FNs kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC).

 

"Gjennom denne ekspansjonen trues miljøet i Rif", sa Antonia Maria Costa, administrerende direktør i UNODC. "Det er risiko for en korrumpering av den sosiale og økonomiske strukturen, som setter alle framtidsutsikter om en bærekraftig utvikling der i fare".

Økningen i cannabisproduksjon skyldes delvis "den eksepsjonelle ekspansjonen av narkotikakonsum i Europa siden 1970-tallet ", sa han.

Rapporten forsterker tidligere advarsler når det gjelder omfanger av Marokkos narkoindustri.

Du kan lese en autoritativ oppsummering av rapporten på engelsk her.

Du kan lese en artikkel om dette i The Guardian.