Nasjonale anbefalinger fra LAR-Øst.

Her vil du finne lenker til anbefalinger og veiledere rundt metadonassistert rehabilitering, utarbeidet av LAR ØST/MARIO, nasjonalt kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering og fra Sosial- og helsedirektoratet.

Anbefalinger

Veiledere fra LAR-Øst

Alle veilederne er ikke ajourførte, men vil gjelde  foreløpig  inntil forventede nye veiledere foreligger fra Sosial- og helsedirektoratet i 2007. Eventuelle spørsmål kan stilles til  LAR ØST.

Veiledere fra Sosial- og helsedirektoratet