Debattartikler vedrørende medikamentassistert rehabilitering

Innlegg i rusgiftdebatten .. etterlyser faglighet og resultatbevissthet i politikken

2013-03-20

Forbundet Mot Rusgift

- Gratis heroin - et blindspor


2007-02-14
- Gratis heroin vil være en bjørnetjeneste for brukerne, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås i en kommentar til jusprofessor Asbjørn Strandbakkens utspill om å dele ut heroin for å få ned kriminaliteten.

Høringssvar om oppfølging av LAR-evalueringene:

Savner en helhetlig problemforståelse

2005-10-19
FMR peker på at hastverket med å rekruttere store grupper inn i LAR, har gått ut over kvaliteten i tilbudet mange steder.

Legemiddelassistert rehabilitering:

-Vi trenger et kvalitativt oppfølgingstilbud


2005-04-30
- Metadon og Subutex er ingen løsning- vi trenger psykososial oppfølging, sa Subutex- og metadonbrukere, da FMR arrangerte debattmøte om legemiddelassistert rehabilitering - LAR - denne uken.

Fredrikstad

Diskusjon om metadon

2004-01-28
Østfold er ett av de områdene hvor overdosedødsfallene gikk opp i fjor. Nå diskuteres metadon som et sentralt innslag i politikken.

I medisinens grenseland


2002-10-15
Å velge behandling er både et faglig og et moralsk valg.

Kommentar til innlegg i VG

Heroin dreper mennesker

2002-04-08
Av Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift og Jan Erik Thoresen, generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.
Under tittelen "Overlagt drap på heroinister" forklarer Bjørn Ursfjord i VG den 2. april hvorfor fri heroin burde avløse en restriktiv narkotikapolitikk.

Medikalisering av rusgiftfeltet


2001-04-17
Stort sett vil de fleste som blir "rusfrie" i forhold til heroin på metadon måtte fortsette med metadon resten av livet, skriver Geir Riise som opplever at foreldre til ungdom med store rusproblemer fast og bestemt tror metadon er et hjelpemiddel som kan løseproblemene.

Friske nok til å bli kriminelle?

2001-04-17
Hallgeir Larsen, tidligere leder i Norsk Narkotikapolitiforening, NNPF, holdt et innlegg om medikamentassistert behandling på FMRs metadonkonferanse den 7. desember 2001. Innlegget ble holdt på bakgrunn av utsagn fra politihold i pressen om at mange metadonklienter opprettholder en kriminell livsstil også etter at de har fått tildelt metadon.

Metadonbehandling i Norge: Runaway train?


2000-04-02
Metadonprogrammet i Norge er to år. Mer enn 700 rusmiddelmisbrukere får nå metadonassistert rehabilitering, noen får også annen type legemiddelassistert behandling. Like mange står på søkerlistene, og ventekøene er fortsatt lange. Dette skriver Frid Hansen & Ulf Jansen i tidsskriftet Rus og Avhengighet nr. 2-2000.

Metadon er ingen frelse

1999-05-18
Metadonassistert behandling hører absolutt hjemme i et samlet behandlingstilbud.. Med de multi-faktorelle årsaksforholdene som skjuler seg bak stoffbruk, og det spennet av ulike behov som finnes hos brukeren, vil metadon kunne være et egnet hjelpemiddel for noen i en kortere eller lengre fase, hevder Tore Bareksten. Men han reagerer på den Halleluja-stemningen som enkelte debattanter forsøker å skape omkring metadon.

Metadon - redningsplanke eller statsfinansiert dop?


1992-12-20
Det har vært en utvikling i standpunkter når det gjelder bruken av metadon til langtkomne stoffavhengige i Norge. I enkelte fagmiljøer har det siden midt på 80-tallet vært stemning for å ta i bruk metadon som et tilbud til nedgåtte sprøytebrukere, hovedsakelig med opiatbruk som hovedproblem. Disse har ikke fått særlig gjennomslag i norsk narkotikaopolitikk før 1991. Da startet Oslo kommune et prosjekt for metadonbehandling av HIV-positive stoffbrukere med immunsvikt.