Fredrikstad

Diskusjon om metadon

Publisert 2004-01-28

Østfold er ett av de områdene hvor overdosedødsfallene gikk opp i fjor. Nå diskuteres metadon som et sentralt innslag i politikken.
I et kritisk innlegg advarer Peter Kuran (H) mot den stadig økte forskrivningen av metadon, og skriver:

" Jeg finner derfor grunn til å advare mot konsekvensene. Det faktum at vi nå ser stadig flere overdosedødsfall hvor metadon og liberalt utskrevne A-preparater utgjør en vesentlig bestanddel taler sitt tydelige språk. Dette bør bidra til å vekke oss fra den jomfruelige forestillingen om medikamentenes velsignelse!
Vi vil jo redde mennesker fra overdosedøden ikke la «statsdop» eller liberalt foreskrevne medikamenter ta enda flere liv!
Det vi trenger er et sett av tiltak hvor tiltakene henger sammen og hvor vekten bør ligge på medikamentfri behandling."

Han får tilsvar fra Ellen Nyquist, som skriver:
" Metadon har hjulpet mange til et liv i verdighet. De har fått kontroll over sine liv, noen har begynt på utdannelse, andre har kommet tilbake i arbeid. Fra å leve på gata i rus til å kunne møte på skole, arbeid osv., må være samfunnets mål.
Metadondødsfall forekommer, men er det verre enn heroindødsfall? Jeg tror disse menneskene alltid vil være i en risikogruppe, og mange blir aldri kvitt sin avhengighet. Sånn er det.
MEN hvis vi underveis kan gjøre livet lettere for dem med metadon, BØR VI IKKE DET?"

Du kan lese Peter Kurans innlegg i Fredrikstad Blad her, og Ellen Nyquists svarinnlegg her.

Vi vil komme tilbake med oppdateringer i diskusjonen.