Orkidekampansjen 1992:

En orkidé mot rusgift

Publisert 1992-01-29

Orkidékampanjen er et både engasjerende og tradisjonsrikt tiltak i norsk rusgiftarbeid. Ikke minst er salget av levende orkideer i mars/april blitt et høydepunkt for mange skoler og organisasjoner.

Også i år gjør ungdom (og også en del voksne) en kraftinnsats for å bekjempe rusgiftproblem i utviklingsland og samtidig bidra til å engasjere og informere om rusgift her hjemme. Ti organisasjoner står bak kampanjen, og elever ved 4-500 ungdomsskoler deltar.

Hva vil Orkidékampanjen

Orkidékampanjen vil bidra til større bevissthet blant ungdomsskoleelever om alkohol- og narkotikaproblemet i Norge og utviklingsland.

 • Orkidékampanjen tar ungdom på alvor, og gir dem utfordringen om en dags dugnad i kampen mot rusgiftene.
 • Orkidékampanjen vil skaffe midler til prosjekter i Norge, Thailand, Sri Lanka, India og Lesotho, i regi av de ti landsomfattende organisasjonene som står bak.
 • Orkidékampanjen vil gi klassen/skolen en inntektskilde til egne aktiviteter som kan bidra til et rusgiftfritt ungdomsmiljø.
 • Orkidékampanjen vil sette rusgiftproblemet på dagsorden, og vise at norsk ungdom tar ansvar, og at det nytter å gjøre en innsats.

Hva skjer?

Med tanke på skolene er det laga et undervisningsopplegg som går over tre timer, og alle instanser som som deltar, kan låne en videofilm gratis. I mars/april blir det salg av levende orkideer etter denne landsfordelinga:

 • 19. og 20. mars: Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Oppland, Hedmark.
 • 26. og 27. mars: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
 • 2. og 3. april: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark.

Det er særlig ungdomsskoleelever som kommer til å selge, men også lokallag av organisasjonene bak kampanjen og andre foreninger og instanser som ønsker å være med. Bukettene koster 50 kr. stykket.

Hvor går pengene?

 • 5 kr. av hver orkidébukett som blir solgt, går direkte til selgerne (f.eks. skoleklassen).
 • Når kampanjen er over, blir overskuddet fordelt på denne måten:
 • 50% går til prosjekter i Thailand, Sri Lanka, India og Lesotho, i regi av bistandsorganisasjonene Worldview, FORUT og Blå Kors.
 • 50% går til prosjekter i Norge, i regi av Blå Kors, Blå Kors Ungdom, Forbundet Mot Rusgift, IOGT, IOGTs Juniorforbund, Landsforeningen Mot Stoffmisbruk, NGU og Ungdom Mot Narkotika.

Hva kan jeg gjøre?

Den endelige fristen for bestilling av blomster for salg er 1. mars 1992. Skoler (også videregående skoler!), musikkorps, idrettslag og andre kan bestille levende orkideer fra Orkidékampanjen sentralt. Husk at fem kroner pr. bukett går direkte til klassen, laget e.l. som selger!

Sjøl om det først og fremst blir satsa på levende orkideer i årets kampanje, har Orkidékampanjen også lekre smykkenåler i metall og emalje. Nålene kan sjølsagt bestilles for salg utover våren, og de koster 30 kr. stykket. Du kan også gjerne bestille ei eller flere nåler til deg sjøl!

Ikke minst oppfordrer vi deg til å kjøpe orkideer eller orkidénåler av de som selger dem på dørene, ved kjøpesentre og andre steder. Vi oppfordrer deg også til å reklamere for kampanjen i de miljøa du ferdes.

Ta gjerne kontakt med Orkidékampanjen for nærmere informasjon: tlf. (061) 77 422.

Hvem står bak?

Ti organisasjoner med til sammen mer enn femti tusen medlemmer og med lang erfaring fra rusgiftarbeid både innenlands og utenlands garanterer at overskuddet blir brukt til innsats mot rusgift: