Henstilling til statsminister Erna Solberg

En rusgiftfri barndom

Publisert 2016-03-14

FMR ønsker at Erna Solberg, Anniken Hauglie og Solveig Horne skal gjøre en større innsats for å sikre at barn vokser opp i rusgiftfrie omgivelser.

Følgende henvendelse ble på FMRs årsmøte den 12 mars vedtatt sendt:

Til
Statsminister Erna Solberg
Sosial og arbeidsminister Anniken Hauglie
Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne
Kopi:
Stortingets Arbeids- og sosialkomite
Stortingets Familie- og kulturkomite
Barneombud Anne Lindboe

En rusgiftfri barndom
Forbundet Mot Rusgift har på sitt årsmøte den 12. mars 2016 diskutert barns vilkår i Norge, og vil peke på at mange barns oppvekst blir sterkt forringet av alkohol og/eller narkotikabruk hos pårørende eller i oppvekstmiljøet. I tillegg legger den nærværende rusgiftkulturen grunnlaget for at barna selv tidlig blir rekruttert inn i rusgiftbrukernes rekker. De får dermed ofte et ekstra problem å hanskes med i tillegg til de traumer de har med seg fra barndommen.  I følge den internasjonale Barnekonvensjonen er myndighetene i alle land forpliktet til å «treffe alle egnede tiltak…for å beskytte barn mot ulovlig bruk av narkotiske stoffer». (Artikkel 33). FMR mener det også er viktig å etablere en alkoholfri sone rundt alle barn.

På denne bakgrunnen ber Forbundet Mot Rusgift om at det blir igangsatt informasjonskampanjer med sikte på å en  størst mulig grad av rusgiftfrihet i alle familier og i alle fritidstiltak for barn og unge. Foreldres holdninger og atferd er en av de sterkeste påvirkningsfaktorene her. Det bør også settes som vilkår for offentlige støtteordninger til frivillige organisasjoner og kommunale fritidstiltak at tilbudene skal være alkoholfrie. Organisasjoner og kommuner bør pålegges å ha en tiltaksplan for hvordan de vil holde sine ungdomstiltak rusgiftfrie.

 

Med vennlig hilsen
Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
forbundsleder