Klinikk Motivasjon

Et lavterskeltilbud for opiatavhengige

Publisert 2009-08-31

Klinikk Motivasjon ble høsten 2006 etablert i Oslo som et prosjekt, i regi av Rusmiddeletaten. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver. Nå foreligger en evaluering av forsøket.

161 personer søkte om behandling hos Klinikk Motivasjon i løpet av ett år. 95 pasienter møtte til behandling en eller flere ganger. 51 av pasientene gikk videre til behandling i det ordinære behandlingsapparatet.

Tiltaket har vært et lavterskel utdeling av Suboxone, uten urinprøver, og kan være noe av svaret på forslaget om utdeling av heroin. Tiltaket blir videreført som et fast tilbud i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF, Aker fra januar 2010.

Du kan lese mer om forsøket og laste ned evalueringsrapporten hos Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF.