Nytt narkotikapolitisk program:

Et narkotikafritt samfunn

Publisert 2011-07-04

”Et narkotikafritt samfunn” er en visjon om et samfunn hvor stoffbruk forblir en uakseptabel adferd og et marginalt fenomen. Det blir en målestokk som den førte narkotikapolitikken kan vurderes i forhold til”, skriver Forbundet Mot Rusgift i et nytt narkotikapolitisk program som offentliggjøres i organisasjonens tidsskrift.

 

”Fører nye narkotikapolitiske tiltak til at vi nærmer oss eller fjerner oss fra målet”, spør FMR. I tillegg er visjonen uttrykk for et optimistisk menneskesyn: Stoffavhengige har selv ressurser til, sammen med gode hjelpere, å kjempe seg ut av avhengighet og gateliv og over i en rusgiftfri tilværelse. Familier, nabolag, organisasjoner og andre nettverk har, sammen med myndighetene, beredskap og vilje til å holde de narkotiske stoffene ute av sine omgivelser og sin samværskultur.
- Vi tror alle foreldre ønsker å holde ungene sine borte fra all bruk av narkotika. FNs barnekonvensjon slår også fast at barn har rett til et narkotikafritt oppvekstmiljø. Da kan vi ikke nøye oss med mindre enn en nullvisjon, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.
Du kan lese hele det narkotikapolitiske programmet her: