Fakta vedrørende medikamentassistert rehabilitering

Hva er LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR)?

2009-02-04
Substitusjonsbehandling av heroinbrukere med metadon ble utviklet av fysiologen Vincent P. Dole og psykiateren Marie Nyswander og medarbeidere på 1960-tallet i USA.

LAR:

Nye retningslinjer først klare i 2007


2006-01-04
Det vil ta minst ett år før de nye nasjonale faglige retningslinjene for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir klare. Sosial- og helsedirektoratet har oppnevnt arbeidsgruppe som skal komme med forslag.

Ny forskningsoversikt:

Ikke godt nok dokumentert at metadon forebygger overdosedødsfall

2005-06-23
En ny forskningsoversikt, som omfatter 52 ulike studier, viser at metadon substitusjonsbehandling bidrar til å holde pasienter i behandling over tid og reduserer heroinbruken, mens effektene i forhold til å forebygge dødsfall og kriminalitet ikke er godt dokumentert.

Sosial- og Helsedirektoratet:

7000 pasienter på metadon eller Subutex


2005-06-17
Rundt 7000 opiatavhengige vil ha nytte av LAR-behandling anslår Sosial- og helsedirektoratet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. De statlige utgiftene til slik behandling vil anslagsvis øke til 5-600 millioner 2003-kroner om fem år.

Metadon og Subutex:

MAR/LAR-programmene evaluert

2004-12-03
For første gang det er foretatt en nasjonal evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (også kalt MAR) og materialet som nå foreligger er omfattende. Evalueringene gir på mange områder god dokumentasjon for at høyterskelmodellen har oppnådd gode resultater, men at det fortsatt er et forbedringspotensiale.

Uttalelse fra EURAD

Naltrexon


2004-10-30
Mye er blitt sagt om Naltrexon, og noen ganger fører det til forvirring. EURAD har nå lagt ut en uttalelse om Naltrexon. Det heter at formålet er å gjøre stoffet og dets bruksområder kjent for personer som ikke har det som profesjon å omgås legemidler.

Metadon

Fare for hjerterytmeforstyrrelser

2004-02-19
Metadon er et syntetisk opioid som brukes for å behandle heroinavhengighet. Det er nå rapportert flere tilfeller av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser hos metadonbrukere.

Metadon

Regjeringen gir penger til 85 nye tiltaksplasser


2004-02-17
Regjeringen øker i 2004 satsingen på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med 30 millioner kroner, blant annet til 85 nye tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slik behandling.

Metadonbrukere i trafikken:

Tilleggsbruk av andre rusgifter

2003-12-31
97 prosent av metadonbrukere som stoppes i trafikkontroll, har flere andre narkotiske stoffer i blodet.


Metadon - et tveegget sverd


2003-02-12
Artikkel fra Folkehelseinstituttet vedrørende 104 dødsfall i Norge, der metadon er påvist i blodprøven.

Fra "kvoteforskrivning" til legemiddelassistert rehabilitering - erfaringer med overgangsbestemmelser

2002-08-30
Helge Waal Ian V. Dahl,
Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2002; 122: 1228-31

Hva koster medikamentassistert rehabilitering


2001-04-17
En oversikt over utgifter til medikamenter - her sammenlignes kostnadene for metadon, Subutex. Bærum kommune har regnet litt videre på dette, og sett på hva en klient vil koste det offentlige, både stat, fylke og kommune.

Hva gjør heroin med hjernen, og hva gjør metadon?

2001-04-17
Ved gjentatt inntak av rusgifter som heroin, eller for den saks skyld alkohol, venner hjernen seg til nærværet av disse stoffene, den adapterer seg. Denne neuroadaptasjonen kan framstå som et psykologisk "sug" etter stoff når en person er blitt avgiftet, og blir sett på som den viktigste årsaken til tilbakefall hos stoffavhengige som prøver å leve et stoff-fritt liv.

Ord og begreper


2001-04-17
Her er en forklaring på ord og begreper rundt medikamentassistert rehabilitering.

Buprenorfin - en litteraturgjennomgang

1999-10-20
Av Liliana Bachs, lege, SRI, Jørgen G. Bramness, lege, SRI Helge Waal, professor, leder MARIO. Artikkelen gjennomgår de ulike farmakologiske, medisinske og evalueringsmessige sider ved buprenorfin, eller Subutex - basert på internasjonal forskning.