Narkotikaproblem i fengslene:

Fangene skal få metadon:

Publisert 2004-03-15

Justisministeren vil dempe narkotikaproblemene i norske fengsler ved å tilby metadon til flere av de tyngste stoffbrukerne.
Fengslene flyter over av narkotika. Ifølge fersk statistikk ble det i fjor tatt over 27000 urinprøver. Hele 12 prosent av prøvene var positive på narkotika. Det deles allerede ut metadon og Subutex i noen fengsler, men justisminister Odd Einar Dørum vil nå gi flere innsatte tilbud om lovlige medikamenter i håp om å redusere behovet for heroin og andre forbudte stoffer.

- Jeg ønsker en faglig debatt med  helsemyndighetene  om hvordan vi kan gjøre dette, sier  statsråden  til Aftenposten.

Hasj og pulver
Til tross for mange planer og kontrolltiltak, blir store mengder stoff smuglet inn i norske fengsler. Den som har penger, får kjøpt både hasj, pulver, tabletter og brukerutstyr.

Men noen blir avslørt. Ifølge fersk statistikk fra Justisdepartementet ble det i fjor gjort 638 funn av narkotika bak murene, det vil si nesten to beslag pr. dag. Frem til 1997 ble det gjort mindre enn halvparten så mange funn. Departementet antar at tilgangen på stoff i fengslene har økt, men utelukker ikke at bedre kontroll er årsaken til at det oppdages mer narkotika.

Drøftes på møte
For noen år siden ble det åpnet for å tilby metadon- og Subutex-behandling i fengslene, såkalt legemiddelassistert rehabilitering. De fleste fengsler har rutiner for mottak av fanger som er under behandling, men foreløpig er ikke omfanget stort.

De ansatte i kriminalomsorgen er ikke begeistret for at enda flere medikamenter settes i omløp i fengslene. Norsk fengsels- og friomsorgsforbund advarer mot å overlate til fengselsbetjentene å drive rusbehandling.

- Det er viktig at vi ikke flytter behandlingen fra institusjonene til fengslene. Betjentene har hverken tid eller kompetanse til å drive slikt arbeid, sier forbundsleder Roar Øvrebø.

Han avviser likevel ikke justisministerens ønske om mer satsing på metadon. - Vi skal gjøre vårt for å medvirke til at innsatte som går på hardere stoffer, blir rusfrie, påpeker Øvrebø.

Du kan lese en artikkel om dette i Aftenposten her.