Forord

Publisert 1995-06-01

Det pågår en levende debatt om alkoholpolitikk innenfor avholdsbevegelsen. Avholdfolkets Landsråd (nå Actis), som er det politiske samarbeidsorganet for 26 av landets rusgiftpolitiske avholdsorganisasjoner, har som oppgave å sammenfatte konklusjonene av denne debatten.

Avholdsbevegelsen er mangfoldig, og den samler mennesker med forskjellige oppfatninger - også om alkoholpolitikk. Noen forankrer sitt syn i en konservativ ansvarsideologi, andre har valgt arbeiderbevegelsen og dens solidaritetsideal som sitt ståsted, mens en gruppe tar utgangspunkt i den kristne nestekjærlighetstanken.

Det er derfor ikke slik at det går en automatisk og forutsigbar linje mellom et personlig valg om å avstå fra alkohol og de politiske standpunktene en avholdsmann/kvinne inntar. Det er selvfølgelig enkelt å dyrke medieskapte myter om avholdsfolk og avholdsbevegelsen, men det yter ikke rettferdighet til det politiske verksted denne bevegelsen er.

Denne alkoholpolitiske utredningen er et resultat av et arbeid som har pågått i Avholdfolkets Landsråd i mer enn ett år. Vi mener at utredningen klargjør utgangspunktet for en videre utvikling i alkoholpolitikken. Den peker også på endel forslag som vi utfordrer de politiske partiene til å slutte opp om, både lokalt og sentralt.

Avholdfolkets Landsråd (Nå Actis) Torggata 1 0181 Oslo Tlf. 23 21 45 00 Faks. 23 21 45 01