Medisinsk og sosialpolitisk forståelse

Mødre i LegemiddelAssistert Rehabilitering

Jeg er også Mamma

2013-10-31

Litt innblikk i hva det innebærer å bli gravid og få barn når en går på LAR.


Den som vil, skal få den beste behandling vi kan gi


2009-02-05
Noen vil med respekt kalle ham dr. LAR. Andre vil bruse opp i irritasjon bare de hører navnet. Professor i psykiatri, Helge Waal er en mann med sine meningers mot som har satt og setter spor etter seg innen norsk rusgiftforskning, spesielt innen legemiddelassistert rehabilitering. ”Mot Rusgift” traff ham en ettermiddag på kontoret hans i LAR ØST på Ullevål i Oslo.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - sett i et helsepolitisk lys

2009-02-04
Helse- og omsorgsdepartementet har det politiske ansvaret for LAR i Norge. Mange er enige om at ikke alt fungerer som det skal i LAR, og at mye kan forbedres. Vi har derfor snakket med statssekretær, Kari Henriksen, for å få en forståelse av hvordan man nå i departementet vurderer utfordringene rundt LAR.

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR:

Foreslås integrert i ordinær spesialisthelsetjeneste


2005-06-12
Sosial- og helsedirektoratet har nå konkludert etter evalueringen av LAR-tiltakene i Norge. Metadon- og Subutex-behandlingen av heroinavhengige skal bli lettere tilgjengelig, men styringen av tiltakene forblir på spesialisthelsenivå. De regionale metadonsentrenes funksjon foreslås endret fra 1. januar 2007. Foreløpig blir alt ved det gamle.

Helsetilsynet:

Tilsyn med legers forskrivning av vanedannende legemidler

2004-08-06
De siste månedene har det vært flere leserbrev og artikler i Vestfold-avisene om leger og hvordan de forskriver vanedannende legemidler. Fylkeslege Svein Lie og seniorrådgiver i Helsetilsynet i Vestfold, Svein-Erik Ekeid, orienterer her om bakgrunnen for at Helsetilsynet har reagert i forhold til to leger i Vestfold i løpet av de siste par årene.


Fastleger unngår stoffavhengige


2004-08-06
En stoffavhengig trondhjemmer døde etter at to leger skrev ut tusenvis av piller til ham. Den avdødes fastlege kjente ikke til at pasienten også fikk utskrevet medisiner hos andre. Situasjoner som denne gjør at mange fastleger kvier seg for å ha stoffavhengige pasienter på listene sine,

Metadon:

MAR-sentrene beholder kontrollen.

2004-06-11
Et flertall på Stortinget ønsker ikke at fastleger skal kunne tilby stoffavhengige medikamentassistert rehabilitering (MAR).

Opplevde bedret livskvalitet med Subutex


2002-04-17
Bedre livskvalitet og mindre rusing var de subjektive opplevelsene hos ei gruppe narkotikabrukere i Oslo som var med i et nylig avsluttet Subutex-prosjekt.

Medisinsk forståelse, rusbruk og avhengighet

2001-08-01
Noen kjemiske stoffer påvirker sentralnervesystemet på en slik måte at det kan framkalle behag. Både mennesker og dyr vil i slike tilfeller få en tendens til å gjenta bruken av dem. Når de er brukt en rekke ganger, vil nervesystemet innstille seg på at de er der (neuroadaptasjon). Da kan det bli det ubehagelig å ikke bruke stoffene. Dette skriver MARIO i en bakgrunnsartikkel på sitt nettsted.

Metadon: Mye å bygge videre på


2001-06-21
Artikkel av sosialminister Guri Ingebrigtsen i Dagens Medisin.

Apoteker sier nei til metadonklienter

2001-06-07
Også apotekere føler at sosialminister Guri Ingebrigtsen trer metadonbehandlingen over hodet på dem. Apoteker Helge Nordahl i Oslo nekter å ta imot flere metadonklienter før han får betalt for jobben. Artikkel i Dagens Medisin.

Regjeringens prioriteringer og mål i medikamentassistert behandling


2001-04-17
At myndighetene satser relativt sterkt på medikamentassistert behandling, skyldes at vi så langt har sett begrensede resultater av den medikamentfrie behandlingsinnsatsen for langtkomne heroinavhengige. Det betyr imidlertid ikke at en tar lett på de etiske dilemmaene som ligger i å tilby behandling som erstatter avhengighet av et narkotisk stoff med et annet, sa politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet, Eva Jupskås, i en innledning om regjeringens prioriteringer og mål i medikamentassistert behandling på FMRs seminar om medikamentassistert behandling 7. desember 2000.

Metadon er ingen vidunderløsning

2001-04-17
Helge Waal var en av initiativtakerne til introduksjonen av metadon i Norge på begynnelsen av 90-tallet, og var også med da Statens Klinikk for Narkomane forsøkte metadon som nedtrapping og vedlikehold i 1968. Han er nå leder for MARIO - Senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo. På FMRs konferanse om medikamentassistert kontra medikamentfri rehabilitering gikk han gjennom bakgrunnen og situasjonen innenfor den medikamentassisterte behandlingen i dag. Vi har fulgt opp foredraget hans med noen spørsmål.

Har den medikamentfrie behandlingen en sjanse til å overleve?


2001-04-17
Inger Granby har sin bakgrunn i det medikamentfrie apparatet. Hun har vært i tiltaksapparatet siden 1972, og startet i 1981 Selbukollektivet sammen med en håndfull andre voksne. I løpet av en tiårsperiode gjennomgikk 27 unge stoffavhengige fra Bergen et treårig kollektivopphold. De fleste av disse går det bra med den dag i dag (finstad 1990). Inger Granby er i dag styreleder i stiftelsen Solliakollektivet. Hun holder ut innenfor rusgiftsektoren, fordi hun har sett at den medikamentfrie behandlingstilnærmingen nytter. I sin innledning på FMRs seminar om medikamentassistert kontra medikamentfri behandling i desember 2000 la hun vekt på at en må ha tro på mennesket i stoffbrukeren.

Medikamentassistert rehabilitering i Norge

2001-04-17
I denne artikkelen gir forfatteren en oversikt over de viktigste trekkene ved utviklingen av medikamentassistert behandling i Norge fram til i dag, og ser på noen av problempunktene i forholdet mellom medikamentassistert og medikamentfri behandling. Reinås er magister i sosiologi og spesialrådgiver i Rusmiddeletaten, Oslo kommune.

Er stoffrihet passé?


2001-04-17
Reidun Hansen var med på å starte det første kollektivet i landet, for rehabilitering av stoffbrukere, Sollia-kollektivet. Dette skjedde for 30 år siden. Hun har fortsatt like stor tro på tro på kollektiv som metode. I 1999 ble hun, sammen med Øyvind Hansen, tildelt Fagrådet innen rusfeltets pris for mangeårig fremragende rusgiftfaglig innsats.

Leder: Medikamenter i behandling

2001-04-17
I begrunnelsen for medikamentassistert behandling ligger det ofte en forståelse av stoffavhengighet som en sykdom. Som det heter i en saksutredning fra Bærum kommune: "Genetisk predisposisjon synes å være viktig for å utvikle opiatavhengighet. Uansett årsak til eksponering for opiater (for eksempel underliggende psykisk sykdom eller personlighetsforstyrrelse) viser nyere forskning at opiatavhengighet er en medisinsk sykdom, som kan behandles medisinsk."


Legemiddelassistert rehabilitering - så enkelt at selv legen kan gjøre det?


2000-12-05
I Bærum kommune er 63 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering fordelt på 40 allmennleger. Det går over all forventning. Kommunen har fått til et fleksibelt, ekte tverrfaglig samarbeid hvor både sosialtjeneste og helsetjeneste gjør sin del av jobben – og ofte mer enn det. Dette skriver kommuneoverlege i Bærum, KARIN RØNNING i Rus og Avhengighet nr. 6-2000.

Kjæresten min bruker metadon

2000-07-19
"Tusen hjertelig takk for svar forrige gang, det er så godt å kunne henvende seg et sted. Kjæresten min har fortalt meg at hun misbrukte heroin kraftig en kort tid i fjor og for å hjelpe seg utav det kjøper hun metadon "på byen". Dette er del av et spørsmål fra "publikum" som er lagt ut på nettstedet Lommelegen.

Metadon:

Bruk av metadon i behandlingen av heroinavhengige psykotiske pasienter


2000-01-22
På tross av økt oppmerksomhet rundt "dobbeltdiagnosepasienter" er medikamentell behandling av opioidavhengighet sjelden omtalt ved slike tilstander. I denne rartikkelen beskrives det nevrobiologiske grunnlaget for bruk av metadon ved psykoser og opioidavhengighet.

Er metadon løsningen?

1998-10-30
I 1987 sendte Helsedirektoratet (nåværende Statens helsetilsyn) ut forskrifter som innskjerpet at metadon bare skulle forskrives fra institusjon og bare på indikasjonen smertebehandling. 24.7. 1998 sa sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa til Dagsrevyen at Sosial- og helsedepartementet nå skal refundere metadonutgifter til pasienter i metadonassistert rehabilitering. Dette skriver leder for MARIO, Helge Waal i en oversiktsartikkel i legetidsskriftet.

Virker metadon?


1998-10-30
Metadonbehandling møter kunnskapsbasert medisin Opiatet metadon har lang halveringstid og kan med én daglig dose kontinuerlig blokkere effekten av heroin og andre opiater. Vedlikeholdsbehandling med metadon skal erstatte heroinmisbruket slik at pasienten ikke stjeler eller prostituerer seg for å finansiere heroin, slutter med farlige injeksjoner og opprettholder kontakten med behandlingsapparatet.
Dette skriver Preben Aavitsland i en artikkel i Legetidsskriftet.