Gravide på metadon - et dilemma?

Publisert 2001-11-07

Norge kan regne med en stor økning av gravide som behandles med metadon i åra som kommer. 500 av de 1.500 som får metadon er kvinner i fruktbar alder. Det er pr. november 01 født 20 babyer hvor mødrene har fått metadon under svangerskapet

Tar barna skade av dette, eller er det helt trygt? Derom strides de lærde. - Det er ingen holdepunkter for å si at barna har økt risiko for medfødte misdannelser. Lite tyder på at de får skader eller senvirkninger av metadon i det hele tatt, sier overlege Gabrielle Welle Strand ved MARIO til Dagsavisen. - Vi har hatt metadonbabyer som har hatt abstinenser i flere måneder, ja opptil et halvt år, sier assisterende overjordmor Liv Trønnes i Ullevålteamet.

Du kan lese Dagsavisens dekning av temaet her: 5.11.2001: 20 metadonbabyer født i Norge
5.11.2001: Økning av gravide på metadon
6.11.2001: Et voldsomt dilemma