Alkohol og graviditet

Når hjernen utvikler seg raskt i fosterlivet, kan det fort oppstå alkoholskade

Barn med medfødt alkoholskade (FASD) trenger hjelp til å mestre livet

2013-10-16

Farsidentiteten utvikles

Norske fedre kutter alkoholbruk når mødrene er gravide


2013-03-13

Ny forskning:

Utadvendte gravide har en større tendens til å drikke alkohol under svangerskapet.

2012-02-28

Det viser norsk forskning utført av forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo . Totalt ble 835 gravide kvinner undersøkt. Kvinner som var mer utadvendte enn gjennomsnittet hadde 74 prosent større risiko for å drikke alkohol under svangerskapet. Kvinner som var mer pliktoppfyllende enn gjennomsnittet, derimot, hadde 47 prosent mindre risiko for å gjøre det samme.


Møte om alkoholskader (FASD) fra svangerskapet i Europaparlamentet


2007-12-31
morogbarn-100

For å markere den internasjonale FASD-dagen (9. september) arrangerte den europeiske alkoholpolitikkorganisasjonen Eurocare et møte i Europaparlamentet i Strasbourg. Hensikten med møtet var å øke bevisstheten blant parlamentsmedlemmene om problemet, og om de ulike politiske mulighetene til å redusere forekomsten av FASD. (Foetal Alcohol Spectrum Disorders - FASD).


Intervju med fødselslege Monica Lejman Dahlström

- Alkoholbruk i svangerskapet er uakseptabelt

2007-12-31
morogbarn2-100

Monica Lejman Dahlström er fødselslege ved St. Lars Sjukhus i Linköping. Hun har arbeidet mye med dokumentasjon om sammenhengen mellom alkoholbruk under svangerskap og skadelige virkninger på fosteret. Under årets nordiske konferanse i NordAN-nettverket i Reykjavik i høst holdt hun et foredrag om teamet. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål.


Alkoholskadde barn får ikke diagnose


2007-09-13

Det fødes ca 60.000 barn i Norge årlig. Ifølge forsker og barnelege Astrid Alvik har trolig minst 600 barn, eller ca en prosent, skader som følge av mors alkoholbruk under graviditeten.


Myndighetene med alko-advarsel til gravide

2007-09-13

Sosial- og helsedirektoratet vil i løpet av høsten gå ut med alkoholadvarsel til gravide. Anbefalingen klar: Null alkohol under svangerskapet.


Storbritannia:

Forslag om alkohol-advarsler for gravide


2007-03-19

Kvinner vil bli anbefalt å være totalavholdende fra alkohol mens de er gravide og også dersom de prøver å bli det. Det er innholdet i omstridte retningslinjer fra regjeringen, som også vil bety advarende etiketter på flasker av alle alkoholtyper.


Folkehelseinstituttet:

90 prosent drikker alkohol rett før graviditet

2006-06-30
Nær ni av ti kvinner drikker alkohol i de siste tre månedene før graviditeten, viser ferske tall fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Når svangerskapet er kjent drikker nær 16 prosent.

Mot Rusgift 1/2006

Kvinners forhold til alkohol


2006-06-08
Kvinners alkoholbruk har endret seg vesentlig de siste årene. Kvinner drikker nå mer vin enn menn. Unge jenter drikker dobbelt så mye som for 10 år siden, og forbruket er fortsatt økende. Finnes det noe urovekkende i dette, bortsett fra den generelle kunnskapen om at når alkoholforbruket i en befolkningsgruppe øker, så øker også alkoholskadene, spør tidsskriftet Mot Rusgift.

Alkohol og graviditet, en livsfarlig kombinasjon

2006-05-29
Gravide kvinner

- Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller overlege Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. I 2005 fikk Brubakk ansvaret for å lede en gruppe som skulle vurdere skadeomfang og forebygging av alkoholskader i svangerskapet.


Farlig uforstand:

Gravide skjenket fulle på sykehuset


2005-09-07
På 60- og 70-tallet ble gravide skjenket fulle på sykehus for å stoppe for tidlige fødsler. Nå anbefaler Sosial- og helsedirektoratet totalavhold under graviditet.


Nytt råd fra norske helsemyndigheter:

Gravide og kvinner som planlegger å få barn må praktisere totalavhold

2005-04-21

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet. Alkohol kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet, og skadevirkningene er livsvarige, viser ny rapport.


Totalavhold for gravide:

- Alkohol viktigste årsak til psykisk utviklingshemming


2005-02-21
De siste 15 årene er mellom tre og fire tusen barn i Norge født med hjerneskader grunnet mors alkoholbruk i svangerskapet. - Dette er ikke skremselspropaganda, sier ekspertene, som kun har en anbefaling: - Totalavhold.


Visst nytter det:

Bare rusa på livet

2005-02-16
For et år siden var alkohol, hasj, extacy og amfetamin - ofte i uskjønn forening, en fast del av tilværelsen. Nå venter "Mari" sitt første barn.

Folkehelseinstituttet:

60-600 alkoholskadde barn per år


2004-12-02
Små mengder alkohol kan påvirke fosterets hjerne og få følger for barnets framtidige psykiske helse. - Beregninger fra Sverige og USA innebærer at mellom 60 og 600 norske barn berøres hvert år.

Helse Vest:

- Gravide må halde seg borte frå alkohol

2004-11-16
Sjølv små mengder alkohol i svangerskapet kan gi barnet ubotelege skadar. Nyare forsking viser at så mange som eitt av 100 barn blir fødde med alkoholskadar.

Ny forskning:

Ett glass vin om dagen kan skade fosterets hjerne


2004-11-16
Et drøyt vinglass om dagen kan skade fosterets hjerne, viser en ny amerikansk undersøkelse. Anbefaler alle kvinner over 30 år om helt å avstå fra alkohol under graviditeten.

Norske kvinner:

Planlegger graviditet, men drikker alkohol:

2004-11-01
88 % av norske kvinner er enige i at alkohol og graviditet ikke hører sammen. Men kun 49 % mener at man bør la være å drikke alkohol når man prøver å bli gravid, ifølge tall MMI har innhentet for Alkokutt.Frankrike:

Advarsel om gravide og alkohol


2004-10-21
Nå skal vinflaskene i Frankrike få en etikett som advarer gravide om risikoen ved vindrikking under svangerskapet.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt:

Alkoholskader på fosteret

2004-08-28
Det er vel kjent at alkoholinntak under svangerskapet kan skade fosteret, men mekanismene bak skadene, hvor mye som er skadelig dose og spekteret av skadevirkninger har vært gjenstand for diskusjon.

Professor i barnesykdommer:

Flere fostre blir skadet av alkohol


2004-03-16
Ny forskning viser at flere fostre tar skade av alkohol enn tidligere antatt. Ekspertpanel skal diskutere om gravide bør frarådes å smake alkohol.

Alkokutts sider om graviditet

AlkoKutts valg av graviditet som alkoholfri sone, er gjort utfra et eneste sett av argumenter. Dette er: Fosterskader. Morens drikking kan gi fosteret skader. Det er størst fare for skade i tidsrommet mellom tre og 12 uker etter befruktning, og dermed ofte før moren vet at hun er gravid

Alkohol og svangerskap - en dårlig kombinasjon


2002-06-01
Hvert år fødes anslagsvis 150-200 barn med medfødte alkoholskader. Det finnes ingen klare grenser for hva som vil være skadelig og ikke skadelig alkoholforbruk under svangerskapet, og det beste vil derfor være å unngå alkohol i denne perioden, skriver Monika Aaserud som er utdannet barnevernspedagog og Marte Meo-terapeut.

Gravide bør ikke drikke alkohol

1998-10-27
I denne kronikken skriver professor Stein Erik Ulvund at usikkerheten om effekter av alkohol under svangerskapet er i seg selv et godt argument for å tilråde total avholdenhet.