Undersøkelse:

Hasj mindre populært

Publisert 2004-01-10

Få unge vil i dag prøve hasj, selv om den hadde vært lovlig og de ikke risikerte å bli arrestert. Det viser en undersøkelse blant ungdom foretatt av SIRUS.
Tallet på ungdom som mener cannabis (dvs. hasj og marihuana) skulle vært fritt og som ville prøvd stoffet selv om det var lovlig, har gått nedover de siste årene, og flatet ut. Det viser tall fra fjorårets undersøkelse foretatt av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) om ungdoms bruk av alkohol og narkotika. Nærmere ti prosent av de unge mellom 15 og 20 år sier at cannabis bør selges fritt, mens 11 prosent ville selv prøvd stoffet dersom det var lovlig.

Fram til toppåret 1998 steg årlig tallet på unge som mente stoffet burde legaliseres, og også tallet på unge som ville prøvd det selv dersom det var lovlig. Dette året var det litt over 12 prosent som mente stoffet burde være lovlig, mens 14,5 prosent svarte at de selv ville prøvd det. Det er litt flere i Oslo som mener stoffet burde vært fritt, her er tallet 13 prosent, mens tallet på dem som selv ville prøvd, er 16 prosent.

I undersøkelsen forteller 17 prosent av alle ungdommene at de selv har prøvd cannabis. 1998 var toppåret her også, da hadde 18 prosent prøvd stoffet.

Du kan lese en reportasje om dette i Dagsavisen her, og en NTB-melding i Nettavisen her.

Du kan lese resultatene ved å klikke deg inn på ungdomsundersøkelsen 2003 hos SIRUS her.

Her kan du lese en melding om hva Gro Harlem Brundtland sa om hasj i fjor høst.

Her kan du lese en melding om at 9 av 10 nordmenn mener hasjbruk bør forbli straffbart.

Her kan du lese en melding om at Justiskomiteens medlemmer er i mot forslaget om å avkriminalisere narkotikabruk.