Nordisk om alkohol

Helgekurs for ungdom og unge voksne

Publisert 2018-04-17

Kurs om narkotika - dyp konsentrasjon

Forbundet Mot Rusgift og Juvente arrangerte et nordisk kurs om alkohol for ungdom og unge voksne den 27.-29. april. Kurset, som var gratis, ble arrangert på Gardermoen, med gode forelesere.Kurset ble et informativt og godt informasjonstiltak, og deltakerne dro hjem med ny lyst til å delta i den alkoholpolitiske debatten.

Nordisk Kurs om alkohol for ungdom 27.-29. april 2018

Sted: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen
Tlf : 63 99 63 00   Internett: http://www.garder-kurs.no

 

PROGRAM

Fredag den 27. april, kveld:

                                       Kl. 17.00:Ankomst

                                       Kl. 18.00: Middag

                                       Kl. 20.00:Introduksjon, bli kjent-kveld

                                       Kl. 23.00:Ro

 

Lørdag den 28. april:

                                       Kl. 08.00:       Frokost

Kl. 09.00:       Politisk sekretær, IOGT-NTO: Per Leimar:
                      Alkoholpolitikken i historisk perspektiv(forbudstid/motbok/lange linjer)

Kl. 09.45:       Generalsekretær, IOGT-Norge: Hanne Cecilie Widnes:
                      Den nordiske alkoholpolitikk-modellen

                                       Kl. 10.30:       Pause

                                       Kl. 10.45:      Hva er de største problemene med alkohol? – gruppearbeid

                                       Kl. 11.45:       Framlegging - rollespill

                                       Kl. 12.30:       Lunsj

Kl. 13.30:Alkohol – Hva er alkohol – og hvordan virker den, fysiologisk og nevrobiologisk?
 

Kl.  14.15:      Politisk sekretær, IOGT-NTO: Per Leimar:
                      Alkohol-epidemiologi – forebyggingsparadokset - totalkonsumpsjonsmodellen

Kl. 15.00:       Pause

Kl. 15.15:       Politisk sekretær, IOGT-NTO: Per Leimar:
                      Alkohol og helse – kortsiktige og langsiktige skader (hjerte, kreft/cancer, andre fysiologiske og psykiske skader)

Kl. 16.00:       Gruppearbeid – Hva er de viktigste argumentene for en restriktiv alkoholpolitikk?        

Kl. 17.00:       Framlegging

Kl. 18.00:       Middag

Kl. 20.00:       Kveldsarrangement

Søndag den 29. april.

                                       Kl. 08.00:       Frokost

Kl. 09.00:       Politisk sekretær, IOGT-NTO: Per Leimar:
                      Alkohol og sosiale skader - #metoo

Kl. 09.45:       Leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås:
                      Alkoholkulturen, er Helnykterhet/totalavhold et personlig alternativ?

Kl. 10.30:       Pause

                                       Kl. 10.45:       Gruppearbeid – Hva er fordelene og ulempene ved å avstå fra alkohol?

                                       KL.11.45:       Framlegging

Kl. 12.30:       Lunsj

Kl. 13.30:       Rådgiver, KORUS Midt, Paul Gabor: Forebygging fra et offentlig ståsted

Kl. 14.15:       Daglig leder i Juvente, Kjetil Vesterås:
                      Forebygging – hva er det? Sett fra et organisasjonsperspektiv

 Kl. 15.00:      Førsteamanuensis, Høgskulen, Vestlandet: Lillian Bruland Selseng: "Alkohol og kultur"

Kl. 16:00:       Avslutning