Historikk vedrørende medikamentassistert rehabilitering

Rapport fra LAR-konferanser

Her finner du rapporter fra tidligere MAR og LAR-konferanser.

Årsmelding for MARIO 2002


2003-05-23
Medikamentassistert Rehabilitering i Oslo, MARIO, som samtidig er et nasjonalt kompetansesenter, har lagt ut sin årsmelding for 2002.

Årsmelding for MARIO 2001

2002-05-23
Årsmelding for MARIO, nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering, har lagt fram sin årsmelding for 2001.

Nasjonal treårsrapport for medikamentassistert rehabilitering i Norge


2001-09-30
Tre år med et nasjonalt system for metadonassistert rehabilitering. Rapport fra metadontiltakene etter tre år - 1998 - 2000. Revidert September 2001. 43 sider.

Årsmelding for MARIO 2000

2001-05-23
MARIO - senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo, også et nasjonalt kompetansesenter for bruk av metadon og subutex i behandling av opiatavhengige, har lagt sin årsmelding for år 2000 ut på nettet.

Konferanserapport fra den 2. nasjonale konferansen om medikamentassistert rehabilitering


2001-03-15
En integrert del av tiltaksapparatet 25. og 26. januar 2001 i Oslo

Uttalelse fra FMRs årsmøte 19. februar 2000:

Mot et medikamentdominert behandlingsapparat

2000-02-21
Forbundet Mot Rusgift har på sitt årsmøte den 19. februar 2000 drøftet utviklingstendensen innenfor behandlingstilbudet for stoffavhengige.


Da Subutex kom til Norge


1999-10-15
Når en kliniker i bushen oppdages av riksmediene, blir det fart på politikerne. Slik skled et nytt medikament for opiatsubstitusjon -- Subutex -- glatt inn i rusmiddelomsorgen. Dette skriver Hilde Kari Nylund i tidsskriftet Rus og Avhengighet nr. 4-99

Sammendrag

Metadonprosjektet i Oslo

1999-01-22
Det første metadonprosjektet i Oslo for "vanlige" heroinavhengige, dvs. for personer uten avorlig immmunsvikt, ble gjennomført i årene 1994-1997. I denne artikkelen i legetidsskriftet blir prosjektet oppsummert.