Trafikkfarlige legemidler

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

Publisert 2012-02-10

Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.

I tabellen under får du en veiledende oversikt over hvor mange timer det tar fra du har tatt en tablett til du kan kjøre bil.

  • Tallene i tabellen er basert på forskningslitteratur, og må anses som veiledende. Det er store individuelle forskjeller både når det gjelder hvilken toppkonsentrasjon som oppnås etter enkeltinntak, og når det gjelder hvor lang tid kroppen bruker på å skille ut stoffene. I forhold til Vegtrafikkloven er det de angitte konsentrasjonsgrensene som gjelder, ikke hvor mye stoff som er inntatt.
  • Tallene i tabellen gjelder kun for enkeltinntak. Dersom man bruker legemidlet / rusmidlet daglig, vil man som regel oppnå en høyere stoffkonsentrasjon. Derfor vil det gå enda lengre tid enn tabellen viser før man kommer under straffbarhetsgrensen.
  • Der ikke annet er oppgitt, er verdiene i tabellen beregnet for inntak gjennom munnen (for eksempel av tabletter). Tabellen gjelder bare vanlige tabletter/kapsler, og ikke depot-preparater. For de fleste stoffene ville tallene sett annerledes ut ved inntak på annen måte (for eksempel plaster, sniffing, røyking eller intravenøst).
  • De nye grensene gjelder ikke for pasienter som får forskrevet potensielt trafikkfarlige legemidler av lege, og som bruker dem som forskrevet.
  • Lurer du på hvilket virkestoff det er i tablettene du får forskrevet, eller hvilke salgsnavn virkestoffene i tabellen har? Dette kan du finne ut på nettsidene til Statens Legemiddelverk.

 

 

VIRKESTOFF*

Enkeltdoser brukt i beregning

Antall timer før konsentrasjonen er under 0,2 straffbarhetsgrensen

Benzodiazepiner og liknende midler

 

Etter 1 enkel dose

Etter 1 dobbel dose

Alprazolam

1 mg

20-50 t

35-70 t

Diazepam

5 mg

12-60 t

30-160 t

Fenazepam

1 mg

80-320 t

130-520 t

Flunitrazepam

1 mg

30-65 t

50-105 t

Klonazepam

2 mg

75-220 t

95-280 t

Nitrazepam

5 mg

25-55 t

45-95 t

Oxazepam

10 mg

5-12 t

10-35 t

Zolpidem

5 mg

4-7 t

5-10 t

Zopiklon

5 mg

9-16 t

14-22 t

Cannabis

 

 

 

THC (røyket)

25 mg

6-12 t

8-15 t

GHB

4000 mg

6-10 t

7-12 t

Hallusinogener

 

 

 

Ketamin (intravenøst)

40 mg

2-4 t

3-6 t

LSD

0,1 mg

10-15 t

13-20 t

Opioider

 

 

 

Buprenorfin (sublingvaltabletter)

4 mg

30-40 t

60-80 t

Metadon

20 mg

20-95 t

30-145 t

Heroin eller morfin (intravenøst)

10 mg

5-10 t

7-12 t

Sentralstimulerende midler

 

 

 

Amfetamin / Metamfetamin

50 mg

16-28 t

24-44 t

Kokain (sniffet)

50 mg

5-12 t

6-17 t

MDMA

50 mg

6-8 t

12-15 t

Følg med på oppdateringer om dette fra Folkehelseinstituttet