Med Holmenkoll-lørdagen i friskt minne

Idrett og alkohol hører ikke sammen

Publisert 2018-03-19

Plakat kampanje

Forbundet Mot Rusgift vedtok under sitt årsmøte i helga en uttalelse til Norges Idrettsforbund og Oslo kommune om at alkohol og idrett ikke hører sammen, og at myndigheter som gir salgs- og skjenkebevillinger til idrettsarrangementer også har et medansvar for tilstander som under Holmenkoll-lørdagen.

Styret i Norges Idrettsforbund
v/President Tom Tvedt

 

Oslo kommune
v/Byrådsleder Raymond Johansen
v/næringsbyråd Kjetil Lund

 

Med Holmenkoll-lørdagen i friskt minne:

Idrett og alkohol hører ikke sammen

FMR, samlet til årsmøte 17.3.18 vil så sterkt som mulig oppfordre Norges Idrettsforbund til snarlig å igangsette holdningskampanjer for parolen «Idrett uten alkohol». Fyll på idrettsarrangementer gjør at både arrangør og idretten generelt får svekket omdømme. Det er derfor svært viktig at idretten selv fronter disse problemene. Holdningskampanjene må rettes mot alle som er med på idrettsarrangementer, også tilskuerne. Det bør være en selvfølge at arrangementer som er knyttet opp mot organisasjonsledd i norsk idrett, er alkoholfrie. Dette må også gjelde for såkalte VIP løsninger der et utvalg av tilskuerne får, eller kan kjøpe seg, alkohol på arrangementet. Dette er også noe som kommunene som ansvarlige for å gi bevillinger til salg og skjenking av alkohol må merke seg.

Med vennlig hilsen
Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
styreleder