Narkotikapolitikk

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Kamp mot økte rusgiftskader – nei til legalisering av cannabis!

2011-05-03
Forbundet Mot Rusgift har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet en uttalelse som gjør oppmerksom på den legaliseringsdiskusjon som pågår og oppfordrer departementene til å avvise legaliseringsutspillene og holde fast ved den forbudspolitikk vi har når det gjelder narkotika.

Ny forskning:

Hva skyldes ruseffekten av heroin?


2009-08-26
En forskergruppe har funnet ut at heroin forsvinner fra hjernen kort tid etter inntak, men at det er et nedbrytningsprodukt som er ansvarlig for den lengrevarende ruseffekten.

Mening om narkotika:

Stikk på veien til helvete - om narkoscenen på Oslo S

2009-07-18
Når myndighetene aksepterer åpne markedsplasser for narkotika, mister vi en bit av landet, skriver John O. Egeland i Dagbladet.

Narkotikapolitisk feilgrep:

Sprøyteromsloven gjøres permanent


2009-04-03
Regjeringen foreslo i dag å gjøre sprøyteromsloven permanent, og dermed åpne for at alle norske kommuner kan åpne sprøyterom for injisering av heroin.
- Dette innebærer en defacto legalisering av heroin, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

På studietur i Sveits:

Hanssen møtte sveitsiske heroinkritikere

2009-02-09
Som kjent har Bjarne Håkon Hanssen og hans medarbeidere vært på studietur til Sveits, hvor de bl.a. har studert landets narkotikapolitikk. Den norske delegasjonen hadde også bedt om å få møte kritikere av den sveitsiske politikken.

Årsrapport:

Det internasjonale narkotikakontrollrådet – INCB 2006


2007-03-07
1. mars ble den årlige rapporten fra FNs internasjonale kontrollråd (International Narcotics
Control Board )i Wien publisert. Rapporten gir en oversikt over narkotikarelaterte temaer i alle deler av verden.