www.fmr.no

Rapport fra LAR-konferanser

Her finner du rapporter fra tidligere MAR og LAR-konferanser.

Konferanserapport fra 6. nasjonale LAR-konferanse 17.-18. oktober 2006 

Konferanseinnleggene er i sin helhet lagt ut på sidene til Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF

Konferanserapport fra 5. nasjonale LAR-konferanse 16. og 17. mars 2005 (PDF)

Rapport fra 4. nasjonale MAR-konferanse 18. og 19. mars 2004 (PDF)

Nasjonal treårsrapport for LAR i perioden 1998-2000.

Rapporten finner du her.