www.fmr.no

Danmark:

Heroinforskrivning dyrere enn ventet

Publisert 2009-05-16

Forsøksordningen med legeordinert heroin blir dyrere enn det danske Sundhedsministeriet først har antatt - spesielt prisen på heroin blir høyere enn forventet.

I tillegg kommer store utgifter til sikkerhet når de opiatavhengige to ganger i døgnet skal møte opp for å injisere rusgiften. Av frykt for tyveri og svindel anbefaler det danske politidirektoratet  at institusjonene skal være toppsikret, ved siden av at det stilles store sikkerhetskrav til de bilene som skal kjøre heroinet fra et sentralt plassert lager i Storkøbenhavn til utleveringsstedene i de fem kommunene som har sagt ja til å medvirke.

- Den helt store økonomiske overraskelse er omkostningene til heroin, bl.a. forårsaket av de strenge sikkerhetskravene. Det blir dessuten ansett som viktig at man sikrer at det er penger til å dekke den nødvendige psykososiale behandling, sier klinisk overlege i Socialforvaltningen, Christian Hvidt.

Årlig kommer heroinbehandlingen til å koste 200 000 kroner pr. opiatavhengig deltaker i prosjektet i København, og det er 50 000 kroner mer enn opprinnelig beregnet.  I de øvrige kommunene, Århus, Odense, Esbjerg og Glostrup, som har færre langtkomne stoffbrukere, og dermed ikke de samme "stordriftsfordeler", blir prisen 225 000 kroner. Til sammenligning koster det i Danmark årlig omkring 40 000 kroner å behandle en opiatavhengig med metadon. 

Fakta: