www.fmr.no

Rusgiftpolitikk på Stortinget

Kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus

Publisert 2010-11-15

I samarbeid med samtlige partifraksjoner i Stortingets Helse- og omsorgskomite arrangerte Forbundet Mot Rusgift et tre kvelders kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus. Temaene var alkoholpolitikk, narkotikapolitikk og behandling.

Kurset ble avviklet etter følgende program: 

Kursprogram om alkohol- og narkotikapolitikk

 
Kveld 1 – 13. oktober: Alkoholkunnskap, kl 1800-2100
 
 1. Hva viser forskningen om effekt av ulike alkoholpolitiske virkemidler,  v/Ingeborg Rossow, Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS
  Presentasjonen som PDF
 
 1. Alkoholpolitisk verktøykasse, v/Knut Reinås, Leder i Forbundet mot Rusgift
  Presentasjonen som PDF 
 1. Møte med alkohol på gateplan, v/Roger Andresen, Visepolitimester i Oslo 
 1. Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet, v/Inger Synnøve Moan, Sirus
  Presentasjonen som PDF
 
 
Kveld 2 – 27. oktober: Hva er narkotikaproblemet? , kl 1800-2100
 
 1. Narkotikasituasjonen i Oslo v/Anne Line Breteville Jensen, Sirus
  Presentasjonen som PDF
 
 1. Møte med narkotikaproblemer på gateplan – et forebyggingsperspektiv, Anette Guldvedt, ny leder av Norsk narkotikapolitiforening.
 1. Hva er avhengighet? – et neurobiologisk perspektiv, Lilliana Bachs, Norsk Folkehelseinstitutt
  Presentasjonen som PDF
 
 1. Hvordan oppleves avhengighet i et brukerperspektiv, Roy-Johnny Skorge 
 
Kveld 3 – 10. november: Behandling og rehabilitering av narkotikaavhengige, kl 1800-2100
 
 1. Lønner behandlingen seg? John E. Berg, akuttpsykiatrisk avdeling Blakstad
  Presentasjon som PPTX (PDF kommer)
  Street sale of heroin, PDF
  Drug addict rehabilitation, PDF
 
 1. Utfordringer i samarbeidet/ kommune – spesialisthelsetjeneste i ehandling av stoffavhengige, Anlaug Lia, Rusmiddeletaten
  Presentasjonen som PDF
 
 1. LAR- behandling, fordeler, ulemper og utfordringer v/Kari Bussessund, LAR-Øst
  Presentasjonen som PDF
 
 1. Rehabilitering av stoffavhengige – et pårørende pespektiv, Kari Sundby, Landsforbundet mot stoffmisbuk
  Presentasjonen som PDF