www.fmr.no

Trafikkfarlige legemidler

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

Publisert 2012-02-10

Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.

I tabellen under får du en veiledende oversikt over hvor mange timer det tar fra du har tatt en tablett til du kan kjøre bil.

 

 

VIRKESTOFF*

Enkeltdoser brukt i beregning

Antall timer før konsentrasjonen er under 0,2 straffbarhetsgrensen

Benzodiazepiner og liknende midler

 

Etter 1 enkel dose

Etter 1 dobbel dose

Alprazolam

1 mg

20-50 t

35-70 t

Diazepam

5 mg

12-60 t

30-160 t

Fenazepam

1 mg

80-320 t

130-520 t

Flunitrazepam

1 mg

30-65 t

50-105 t

Klonazepam

2 mg

75-220 t

95-280 t

Nitrazepam

5 mg

25-55 t

45-95 t

Oxazepam

10 mg

5-12 t

10-35 t

Zolpidem

5 mg

4-7 t

5-10 t

Zopiklon

5 mg

9-16 t

14-22 t

Cannabis

 

 

 

THC (røyket)

25 mg

6-12 t

8-15 t

GHB

4000 mg

6-10 t

7-12 t

Hallusinogener

 

 

 

Ketamin (intravenøst)

40 mg

2-4 t

3-6 t

LSD

0,1 mg

10-15 t

13-20 t

Opioider

 

 

 

Buprenorfin (sublingvaltabletter)

4 mg

30-40 t

60-80 t

Metadon

20 mg

20-95 t

30-145 t

Heroin eller morfin (intravenøst)

10 mg

5-10 t

7-12 t

Sentralstimulerende midler

 

 

 

Amfetamin / Metamfetamin

50 mg

16-28 t

24-44 t

Kokain (sniffet)

50 mg

5-12 t

6-17 t

MDMA

50 mg

6-8 t

12-15 t

Følg med på oppdateringer om dette fra Folkehelseinstituttet