www.fmr.no

Oslo-valget 2015

Narkotikapolitisk utspørring 9. sept. kl. 18.00

Publisert 2015-09-07

Narkotikapolitisk utspørring 9. september

DNT- Edru Livsstil, FMR og Actis Oslo og Akershus inviterer til narkotikapolitisk debatt på Litteraturhuset 9. september klokken 18.00. Du vil finne oss i Kjelleren, inntrede er gratis og det blir enkel servering. Linda Elise Wüsthoff, ph.d. stipendiat ved Seraf gir oss innledning om nåværende narkotikapolitiske situasjon i Oslo. Alle Oslo-partiene stiller med representanter for å diskutere temaet. Dersom du er i eller i nærheten av Oslo og har tid: Møt opp og still spørsmål. Vi garanterer at debatten blir spennende.

Temaer: 

Vil ditt parti bevare sprøyterommet?

• Er dere for heroinforskrivning til opiatavhengige?

• Hva vil dere gjøre for at Akerselva – og andre steder i Oslo der det åpenlyst foregår salg og bruk av narkotiske stoffer – skal bli hyggelige og trygge for hele byens befolkning?

• Lavterskeltiltak som Gatejuristen og Ila hybelhus legges ned; vil ditt parti gi støtte til lavterskeltiltak?

• Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at det er nok institusjonsplasser til alle som har behov for en slik plass?