www.fmr.no

Møte om UNGASS-prosessen

Narkotikapolitikken i internasjonalt lys – på Litteraturhuset i Oslo tirsdag den 16. februar kl. 18.00

Publisert 2016-02-12

Narkotikapolitikken i internasjonalt lys – på Litteraturhuset tirsdag den 16. februar kl. 18.00

(Møte om UNGASS-prosessen)

FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika avvikles den 19.-21. april i New York. Under UNGASS skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan.

FMR inviterer til et offentlig møte om UNGASS-2016 på Litteraturhuset i Oslo den 16. februar kl. 18.00

Innledere:

Trond Håvard Glomnes Rudi, Utenriksdepartementet: Den internasjonale prosessen fram mot UNGASS

Stig Erik Sørheim, Internasjonal sjef, Actis:  De frivillige organisasjonene og UNGASS

Innspill og synspunkter fra salen.

Kom og bli orientert om hva som foregår.

Gratis inngang