www.fmr.no

Bli med!

Jeg vil bli medlem i Forbundet Mot Rusgift

Medlemsskap krever avhold fra alkohol og narkotika.

Jeg vil bli støttemedlem i Forbundet Mot Rusgift

NB: Medlemsskap og støttemedlemsskap er kr 50 for alle i innmeldingsåret. 
​Som medlem eller støttemedlem får du tilsendt Mot Rusgift - rusgiftpolitisk tidsskrift.

Vi vil bli støttespiller for Forbundet Mot Rusgift

Fyll ut: