www.fmr.no

Boken Beruselsens porter

Referanser

Kapittel 1

 1. Arner, Duckert, Hauge: "Ungdom og narkotika. En undersøkelse av stoffbruk og stoffbrukere", Universitetsforlaget, Oslo 1984.
 2. Ericsson, Lundby, Rudberg: "Mors nest beste barn. Ungdom, rusgift og kriminalitet", Universitetsforlaget, Oslo 1984. Huxley, Aldous: "Erkjennelsens porter" - Norsk Utgave Cappelen, Oslo 1967.
 3. Loland, Sigmund: "Idrett, alkohol, holdninger og etikk" , Mot Rusgift - Rusgiftpolitisk Tidsskrift nr.54, Oslo, 1992
 4. Nordlund, Sturla: "Alkoholdata 1985" SIFA, Oslo 1987
 5. Norsk Gallup: Tabellrapport , Rus/Rusgift Oslo, juni 1991.
 6. Pedersen, Willy: "Drugs in Adolescent Worlds A longitudinal Study of adolescent Drug Use Socialization" Psykiatrisk Institutt, Oslo 1991. Schjeldrup, Harald: "Innføring i psykologi" Gyldendal, Oslo 1969.

Kapittel 2

 1. Vilhelm Ekelund: "Sak og sken" 1922 - sitert etter StrömbÀck: "Det sanna ruset", Sober, 1989.
 2. Vilhelm Ekelund: "Den ensammes stÀmningar", Ellerstrøms 1984
 3. Johan Scharffenberg: "Skal alkoholen godtas som nytelsesmiddel?" 1937 - Gjengitt i "Alkoholspørsmålets filosofi", Fra Johan Scharffenbergs skrifter, FFF, Oslo 1969.
 4. Hans Olav Fekjær: "Alkohol og narkotika - myter og virkelighet", Gyldendal 1987.
 5. Karl Martinussen: "Hvorfor avholdsmann?" i "Alkoholen og samfunnet", Landsrådet for Edruskapsundervisning, Oslo 1961.
 6. Helge Waal: "Rus, ungdom og rusmidler", Aschehoug, Oslo 1981.
 7. Jacob Friis og Trond Hegna "Arbeidernes leksikon" Arbeidermagasinets forlag, 1936.
 8. "Aschehougs Konversasjonsleksikon" Oslo 1974.

Kapittel 3

 1. Orwell, George: "1984", Norsk. Utg. Gyldendal 1962
 2. Ungdom Mot Narkotika og 5 andre organisasjoner: "Angående offentlig terminologiskifte på alkohol og narkotikaområdet". Brev til Sosialdepartementet av 13. august 1991.
 3. Baklien, Bergljot: "Aksjon mot russkader. Evalueringsrapport", Oslo 1988.
 4. Norsk Gallupp: Tabellrapport , Rus/Rusgift, Oslo, juni 1991.
 5. Arner, Oddvar: "What do people perceive as alcohol abuse". Paper til det 16. årlige alkoholepidemiologi-møtet i The Kettil Bruun Society, Budapest 3.-8. juni 1990.

Kapittel 4

 1. Bruun, Kettil m.fl.: "Alcohol Control Policies in Public Health Perspective", Helsinki 1975.
 2. Fekjær, Hans Olav: "Alkoholismens historie. Eller hva om vi ikke hadde funnet opp alkoholismen?"i Tidsskrift om edruskapsspørsmål nr. 3-1981.
 3. Fekjær, Hans Olav: "Alkohol - et personlig valg" - Aschehoug, Oslo 1982
 4. Fuglum, Per: "Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904", Universitetsforlaget, Oslo 1972.
 5. Skog, Ole Jørgen: "Alkohol - alkoholskader - kontrollpolitikk" i tidsskrift om edruskapsspørsmål nr. 3-1976.
 6. Skog, Ole Jørgen: "Hva bestemmer omfanget av alkoholskader" i Arner, Hauge, Skog(red): "Alkohol i Norge", Universitetsforlaget, Oslo 1985.

Kapittel 5

 1. Hauge, Ragnar: "Alkohol - et folkehelseproblem?" Alkoholpolitik nr. 2-1990.
 2. Örtendahl, Claes: "Alkoholen Àr ett av våra största folkhÀlsoproblem", Alkoholpolitik nr. 2-1990.
 3. Aasland, Olaf G: "Hvem eier alkoholproblemene?", Alkoholpolitik nr. 2-1990.
 4. Sosialdepartementet: "Alkohol og folkehelse" Stortingsmelding nr. 17 (1987-88)
 5. Örtendahl, Claes: "Svar til Ragnar Hauge", Nordisk AlkoholTidsskrift nr.1-1991.
 6. Sosialdepartementet: "Flere gode leveår for alle. Forebyggingsstrategier". NOU 1991:10
 7. Jellinek, E.M.: "The Disease Concept of Alcoholism", New Haven 1960
 8. Stenius, Kerstin: "The most successful Treatment in the World", Paper til det 16. årlige alkoholepidemiologi-møtet i The Kettil Bruun Society, Budapest 3.-8. juni 1990.
 9. Gudmundsson, O. og Tyrfingsson, T.: "Så fungerar Minnesota-modellen", Nordisk Medicin nr. 4-87.
 10. Fekjær, Hans O.: "Alkohol og narkotika - myter og virkelighet", Gyldendal, Oslo 1987
 11. Bruun, Kettil m.fl.: "Alcohol Cntrol Policies in Public Health Perspective", Helsinki 1975.
 12. Hauge, Ragnar: "Alkohol og folkehelse". Nordisk AlkoholTidsskrift nr. 1-1991.

Kapittel 6

 1. Baklien, Bergljot: "Evaluering av aksjon mot russkader" Oslo 1985.
 2. Balvig, Flemming og Høigård, Cecilie: "Kriminalitet i tekst og tall" Oslo 1988.
 3. Berard-Andersen, Karin: "Promillekjøring og promilletrafikanter - en litteraturstudie", Oslo 1986
 4. Bødal, Kåre: "350 Narkoselgere" Oslo 1982.
 5. Bødal, Kåre: "Rusmidler og kriminalitet", Oslo 1984
 6. Christie, NIls: "Hvor tett et samfunn" Oslo 1982. Christie, Nils: "Går vi mot et mer brutalt samfunn?", Foreløpig Upublisert manus 1990.
 7. Fekjær, Hans Olav: "Alkohol og narkotika - myter og virkelighet" Oslo 1986.
 8. Hammer, Torild og Vaglum, Per: "What characterises risk groups of cannabis use, who uses cannabis - and who resists from use?" International Journal of the Addictions, Vol. 26. 1989.
 9. Gillies, Hunter : "Murder in the west of Scotland" British Journal of Psychiatry 111:1087-1094, 1965.
 10. Hauge, Ragnar: "Alkoholbruk og promillekjøring" Lov og rett nr. 1 1982.
 11. Hauge, Ragnar: "Alcohol and crime. Study prepared at the request of the Council of Europe", European Committee on Crime Problems, Strasbourg 1984.
 12. Høigård, Cecilie og Snare, Annika: "Kvinners skyld" Oslo 1983
 13. Justisdepartementet: Kriminalpolitisk handlingsplan, Oslo 1990.
 14. Lenke, Leif: "Alkohol och voldsbrottslighet" i Alkohol och narkotika nr. 1-1976.
 15. Lenke, Leif: "Alcohol and Criminal Violence. Time Series Analyses in a Comparative Perspective" Akademitryck , Lund 1989.
 16. NOU 1982:26 "Barnemishandlinng og omsorgssvikt"
 17. Olaussen, Leif Petter: "Selvrapportert utsatthet for kriminalitet" Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskap nr. 4 1982.
 18. Reinås, Knut T.: "Alkoholens Kilder Nordmenns totale alkoholforbruk i 1989", Rusmiddeldirektoratet 1991
 19. Rud, Mons Georg og Irgens Jensen, Olav: "Bruk av stoffer, alkohol og tobakk blant gutter og jenter i Oslo 1968-1976". Oslo 1977.
 20. Rusmiddeldirektoratet: "Rusmidler i Norge 1989" Oslo 1989.
 21. Skog, Ole-JØrgen: "Økt totalforbruk - flere trafikkulykker?" SIFA - Stensilserie nr. 87 , Oslo 1984.
 22. Skog, Ole Jørgen: "Hva bestemmer omfanget av alkoholskader?" i Arner, A., Hauge, R. og Skog, O.J.(red.):"Alkohol i Norge", Oslo 1985.
 23. Skog, Ole Jørgen og Bjørk, Elisabeth: "Alkohol og voldskriminalitet" i
 24. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Nr. 1-1988.
 25. Stebergløkken, Jon: "Fanger på frifot", Oslo 1983
 26. Teige B, og Fleischer, E: "Medikament- og alkoholdødsfall undersøkt ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo i årene 1977-1979". Tidsskr. Nor. Lægefor. 1981 s.1563-1566.

Kapittel 7

 1. Fekjær, Hans Olav: "Alkohol og narkotika. Myter og virkelighet". Gyldendal, Oslo 1987.
 2. Høigård, Cecilie og
 3. Finstad, Liv: "Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet". Pax , Oslo 1986.
 4. London, Jack: "Kong Alkohol", Norsk Utg. Gyldendal, Oslo 1965.
 5. Milton, Pia: "Kvinnemisbruk" Universitetsforlaget, Oslo 1981.
 6. Reinås, Knut T: "Rusgift og kvinnekamp" i Mot Rusgift, Rusgiftpolitisk Avis nr. 4-1976.
 7. Slørdahl, Sofie og Meberg, Alf: "Hva skader fosteret? Effekter av alkohol, narkotika og tobakksrøyking under svangerskap" Edruskapsrørslas Studieforbund/Det Hvite Bånd, Oslo 1983.
 8. Steele, Linda: "Rusmidler i Norge 1989" Rusmiddeldirektoratet/SIFA 1989.

Kapittel 10

 1. Merton, Robert K.: "Social Theory and Social Structure" "The Free Press, New York 1968
 2. Fekjær, Hans O.: "Alkohol og narkotika - myter og virkelighet" Gyldendal, Oslo 1987.