Storting og Regjering må støtte dette initiativet

Informasjon om rusgiftskader bør komme på TV

Publisert 2013-03-13

Ideen er ikke ny, men den har vist seg effektiv i antirøykekampanjer.

Åpent brev til Helseminister Jonas Gahr Støre. 02.01.2013. Dere ønskes et godt år i 2013. Jeg tillater med dette å informere Dere om en nasjonal kvinnekamp som bare er blitt feid under teppet og tiet i hjel. I 1986 fremmet Blå Kors Kvinner og Det Hvite Bånd et forslag på Norske Kvinners Nasjonalråds rådsmøte(landsmøte) om å ta i bruk TV i kampen mot rusgiftmisbruk. Salen kokte av enighet om ærendet,og det ble pekt på at særlig risikogruppene lettere nås gjennom TV og forfilmer på kino. Resolusjonen kom til å lyde på , at kortfilmer om faren ved å begynne med narkotika må bli like vanlig i TV som kortfilmer om fjell-og sjøvettregler. Den ble sendt til Kringkastingsjefen og Helsedirektøren og videre bredt over i det politiske landskapet og media. Det var kjent at Sverige for lengst hadde tatt i bruk TV i det forebyggende arbeidet mot rusgiftmisbruk. Norske Kvinners Nasjonalråd er lagt ned,men deres henstilling lever videre. Vi setter vår lit til Stortingsmelding nr.30. 2012. fra Helse-og omsorgsdepartementet. Se meg ! I Kapittel 3 om forebygging står det at internett som informasjons-distribusjonskanal må vies større oppmerksomhet. Som bekjent har flere organisasjoner mot rusgiftmisbruk apellert om å ta i bruk TV i det forebyggende arbeidet. Antirøykekampanjen viser også nytten av saklig informasjon. Med vennlig hilsen pensj. sykepleier Kjellrun Sonefeldt