Skottland

Ipswich-drapene fører til krav om mer aktiv narkotikapolitikk.

Publisert 2006-12-18

Nå må narkopolitikken i Storbritannia legges radikalt om i en mer restriktiv retning, krever landets ledende narkoekspert.
I en artikkel I tidsskriftet Addiction Research and Theory gjennomgår professor Neil McKeganey i hvilken utstrekning stoffbruk og HIV har skadet personer og samfunn i Storbritannia. McKeganey er direktør for Glasgow University’s Centre for Drug Misuse Research. Han hevder at skadereduksjonspolitikk som metadon-forskrivning ikke har vært særlig vellykket når det gjelder å få brukere til å stoppe med narkobruk. McKeganey konkluderer med at i lys av den vedvarende, problematiske stoffbruken kan det nå være hensiktsmessig å gjøre rusgiftforebygging til hovedmålet for narkotikapolitikk og –praksis, istedenfor skadereduksjon, som i dag er det dominerende målet.
 
”Ideen om skadereduksjon ble introdusert i narkotikapolitikken som et resultat avg frykten for en AIDS-epidemi som aldri kom” sier Professor McKeganey. ”Min oppfatning er at denne politikken har bidratt lite til å minske de negative rusgifteffektene på personer, deres familier og det omgivende samfunn. Det er på tide å omfokusere våre anstrengelser, på tide å få brukere til å slutte med stoff og å konsentrere oss om å forebygge rusgiftbruk.”
 
Professor McKeganeys analyse har fått blandet mottakelse hos andre rusgifteksperter I en serie av kommentarer til hans artikkel. Wayne Harding fra Harvard Medical School sier: “Jeg er svært enig i Professor McKeganeys etterlysning av en narkotikapolitikk som vektlegger forebygging så vel som behandling. Jeg tror imidlertid ikke McKeganey har gjort sterke nok innvendinger mot skadereduksjon til å gå helt bort fra den og gjøre forebygging til det dominerende innslaget i rusgiftpolitikken“.
 
Professor McKeganey framholder at han ikke krever at skadereduksjon skal bli fullstendig borte. Det ville være uansvarlig, sier han. “Ikke desto mindre kan det britiske samfunnet få problemer med å hanskes med narkotikaproblemet dersom det forverrer seg ytterligere. Derfor vil det være et påkrevet behov for å gjøre forebygging til hovedtilnærming i politikk og praksis, heller enn skadereduksjon.
 
Den skotske delen av det britiske arbeiderpartiet har nå utarbeidet en plan som skal følge professor McKeganeys anbefalinger etter neste valg. Planen ønskes også velkommen av de konservative i Skottland, som imidlertid ikke kan forstå hvorfor man må vente helt til neste valg med å implementere denne planen.
 
Du kan lese mer om dette her.
Du kan lese professor McKeganeys artikkel snart i tidsskriftet Addiction Research and Theory