Kontaktinformasjon


NYTT:

Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, 5. etasje, 0165 OSLO,

Postadresse: Postboks 6723 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 940 08 830
E-post: post@fmr.no
Org.nr: Org.nr: 979 213 123
Bank: 5010.05.58553

Forbundsleder, Pressekontakt
Knut T. Reinås
Tlf: 975 95 548
E-post: post@fmr.no