Noe har vi opplagt gjort riktig, understreker hun

ACTIS generalsekretær argumenterer godt for fortsatt forbud

2014-07-13

FMR kan bekrefte at det er mye kunnskap bak argumentasjonen