Lenker til informasjon om legemiddelassistert rehabilitering, LAR.

Forbundet Mot Rusgifts temaside om metadon
Av hensyn til de mange som bokmerker til denne siden, legger vi også med henvisning til oss selv.

LAR-Nett Norge
Dette er en  en brukerforening, startet i oktober 2004, for personer som er inne i legemiddelassistert rehabilitering(LAR).

Metadon-Klinikken
Poliklinisk enhet ved Bergensklinikkene.
Samordner oppstart og oppfølging av personer som oppfyller kravene til å få legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Tiltaksplan for den enkelte pasient utarbeides i samarbeid med sosialtjenesten eller henvisende instans.

LAR ØST 
Nasjonalt kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering, LAR. 
Holder til i Oslo og er i tillegg regionssenter for helseregion øst (Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Oslo)

 MAR OSLO -
Oslo kommunes del av det tidligere MARIO, som ble delt i to ved rusreformen. MAR OSLO tar seg av de kommunale ansvarsdelene av legemiddelassistert rehabilitering, LAR, ved siden av bydelenes innsats.

Psykiatrien i Vestfold HF, Vestfoldklinikken Legemiddelassistert behandling i Vestfold

Sykehuset Asker og Bærum HF, sosialmedisinsk klinikk

Sykehuset Buskerud HF, ARP - LAR Buskerud

Sykehuset Innlandet HF, LAR Innlandet

Sykehuset Telemark HF, LAR Telemark

Sykehuset Østfold HF, LAR - teamet

Sykehuset Sørlandet HF, avd. rus- og avhengighetsbehandling, Arendal

Sykehuset Sørlandet HF, avd. rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand

LAR-MiDT
Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge (Trondheim)

LAR i Nord-Norge
LARiNORD er lagt til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og er organisert som en egen enhet under Rusklinikken UNN HF. Tiltaket har utøvende team i Nordland, med kontortilhørighet ved Nordlandsklinikken og i Bodø Sentrum.