Materiell og litteratur

Kampanje:

Bli en drittsekk. Gode foreldre er gjerne litt kjipe

2005-11-30
Oslo Kommune Rusmiddeletatens kampanje høsten 2005 er igang. Kampanjen retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 12 - 17 år. Kampanjens tema er at foreldre må tørre å sette grenser, selv om det kan være upopulært.

Livet er rus nok


"Ditt valg" er en ny kirkelig film i det rusforebyggende arbeidet blant unge. Den stiller mange spørsmål, men gir ingen svar. Barneombud Trond Waage forventer at voksne viser tydelige holdninger i møte med filmen. Filmen er finansiert av Rusmiddeldirektoratet, og kan bestilles fra Institutt for Kristen Oppseding, tlf. 22 59 53 00

Bedre enn forventet

2000-10-17
Aase Sundfær gir oss i boka "Ung og lovende" et innblikk i hvordan det går med barn av foreldre med rusgiftproblemer. Hun har intervjuet eller skaffet opplysninger om 31 av dem og deres foreldre eller omsorgspersoner tre ganger, første gang da de var 2-3 år, og siste gang da de var 15-17 år. Utgangspunktet var kvinner som fødte på Ullevål Sykehus i 1982/83, hvor rusgiftproblemer var konstatert. 2/3 hadde stoffproblemer, 1/3 hadde alkoholproblemer. Alle kvinnene fikk med barnet hjem eller til mødrehjem etter fødselen.


Hva vil Vigdis Hjort?


2000-10-17
Hva er Vigdis Hjorts prosjekt? I boka "Hva er det med mor?" lar hun Mari, ei tenåringsjente, vokse opp med en svært alkoholisert alenemor.

Ikke snakke, ikke føle, ikke stole på noen

2000-10-17
"Det har blitt sagt at den familien som lider av alkoholisme, lever i et hus med en flodhest i dagligstuen, og denne flodhest må fornektes. Ingen kan unngå å legge merke til flodhesten siden den opptar hele dagligstuen både gjennom sin fysiske størrelse og den redsel den sprer. Den er nærværende, påtrengende, massiv og binder det meste av familiens kraftressurser.

Bøker om barn og rusgifter


1992-07-18