Metadon tar liv

Publisert 2001-11-23

Stoffbrukere dør av overdoser av metadon, viser tall fra Rettstoksikologisk institutt. Det er påvist at metadon har vært innblandet i over 30 dødsfall i perioden fra 1999 og ut 2001.

Les artikkelen i her i Dagens Medisin. I flere tilfeller er det bare funnet metadon i blodet hos ofrene, ikke andre stoffer. Metadonsenteret i Oslo opplyser til NRK at dødsfallene ikke gjelder folk som er klienter i metadontiltakene. Dette tyder på at metadon kommer på avveier.

I Danmark, hvor metadonassistert rehabilitering har langt større utbredelse, er overdosedødsfall med metadon relativt vanlig. Du kan lese NRKs nyhetsmelding den 22.11.01 her.