Helse Midt-Norge:

Metadonkøen kuttes med 2 år

Publisert 2004-03-23

Kreativ bruk av knappe ressurser reduserer køen til medikamentassistert behandling i Midt-Norge fra 3 til 1 år, uten tilførsel av friske midler.

Ikke nok med det, den nye akutt- og utredningsavdelingen ved Vestmo Behandlingssenter i Ålesund, den nye familieavdelingen ved Veksthuset Molde og den nye tvangsavdelingen ved Lade Behandlingssenter i Trondheim kan også starte opp med sine tilbud i midten av november 2004. Tidligere i år varslet Rusbehandling Midt-Norge utsettelse av de nye behandlingstilbudene grunnet stram økonomi. Nå blir det drift likevel, uten ekstra kroner i kassa.

 

 - Det er institusjonene selv som har klart å skape dette innenfor de økonomiske rammene vi har fått tildelt. Med kreativitet, dyktighet og nøkterne budsjett har de klart å utnytte ressursene bedre, sier Einar Vandvik, konstituert sjef for Rusbehandling Midt-Norge.

Du kan lese mer om dette i Adresseavisen.