Nyheter om cannabis

Uttalelse fra FMRs årsmøte:

Cannabisdebatt på avveier

2017-04-03
Cannabispåvirket kjøring

Forbundet Mot Rusgift diskuterte på sitt årsmøte nylig de arbeidsmetoder som noen narkotikaliberale organisasjoner har benyttet seg av i sine forsøk på å kartlegge sine meningsmotstandere, bl.a. ved henvendelser til myndighetene med ønske om å få korrespondanse med narkotikarestriktive organisasjoner utlevert. Også offentlige instanser og forskningsorganer blir sjikanert. FMR vedtok følgende uttalelse:


Innlegg i Klassekampen 29.08.2016

Narkoliberalisme er ikke homosak


2016-08-29

I dag har Klassekampen trykket nedenstående innlegg, med overskriften "Ikke som homosaken". Innlegget er et svar til Ester Nafstad i Normal, som den 22. august kom med mange merkelige påstander om narkotikamotstandere og om Forbundet Mot Rusgift i særdeleshet. Siden Klassekampen ikke legger ut debattinnlegg på nettet, publiserer jeg det istedet på denne bloggen, inklusive setningen om at Forbundet Mot Rusgift "jobber for en human og restriktiv narkotikapolitikk", som også var blitt borte i prosessen.


Flere argumenter for legalisering viser seg dårlig begrunnet

Artikkel i Dagbladet om cannabis-relaterte skader i Colorado

2015-01-06

Da Colorado legaliserte cannabis, gikk andelen dødsulykker med cannabispåvirkede førere opp


Noe har vi opplagt gjort riktig, understreker hun

ACTIS generalsekretær argumenterer godt for fortsatt forbud


2014-07-13

FMR kan bekrefte at det er mye kunnskap bak argumentasjonen


Concerns that must be addressed

Five points to consider when writing about cannabis and legizlation

2014-05-18

FMRs leder Knut Reinås imøtegår Minerva-kritikk

Bør vi legge til rette for et enda større rusgiftproblem?


2014-03-12

Brudd med deres samfunnskontrakt

Om hvorfor hasj ikke er en privatsak for politikere

2014-03-03

Critical concerns from EURAD (Europe Against Drugs)

Legalization in Colorado


2014-02-12

Kronikk i Dagbladet

Cannabis mørke side

2013-11-27

Å påføre seg selv psykiske lidelser, reduserte kjøreferdigheter, økt voldstendens er bivirkninger som også rammer andre.


Claims of overrating the harmful effects, were not found trustworthy

Irish government voted 111 against 8 against legislation of cannabis


2013-11-17

" Cannabis use is associated with a range of physical and psychological harm, drug addiction, road traffic accidents, learning outcomes, reduced employment opportunities and relationship problems . Research published last year also shows that those who start using cannabis before the age of 18 are particularly susceptible to the damaging effects of cannabis, particularly neuropsychological decline . "


Farligere enn før antatt, viser dansk undersøkelse

Hasj utløser psykisk sykdom hos mange

2013-10-27

Experts on addiction are not convinced by Gupta

Is weed that innocent?


2013-08-29

Ungdom tatt for cannabisbesittelse i Ringsaker tilbys kurs og hjelp til å slutte

Ut av rusgiftbruk jo før jo heller

2013-08-14

Trolig sammenheng med cannabisbruk, som bagatelliseres av foreldre

Økning av schizofreni blant unge i Asker og Bærum


2013-08-14

Norge har rekordmange i substitusjonsbehandling...

Oversikt over narkotikasituasjonen i Europa, også interaktivt

2013-06-12

Nedgang i antall medikamentfrie behandlingsplasser framgår ikke av overskriften


I Kristiansand er det utviklet kurs

Hasjavvenning


2013-05-01

"Vi kan ikke ha det sånn i byen vår...!

Fabian Stang blir tilbudt hasj på Grønland

2013-03-17

To tidligere brukere og en lege forklarer

Hvordan virker hasj


2013-02-16

Særlig om motivasjon og isolasjon


Et lite innblikk i hvordan hasjavvenning foregår ved deltakere og behandlere

En vei ut av hasjmisbruket

2013-02-16

Fra Kristiansand


Om hvordan han avdekket sønnens hasjmisbruk og hvor vanskelig det var å se gjennom løgnene

En Pappas fortelling


2013-02-16

To som har vært gjennom hasjavvenning snakker om sine erfaringer med sitt nye liv

Livet uten hasj

2013-02-16

Nye metoder prøves i Sverige

Røykeforebygging som strategi mot cannabis


2013-02-11

En psykiaters hjertesukk

Cannabis bør ikke bagatelliseres

2013-02-08

Psykiske helseproblemer kan øke og låse seg ved cannabisbruk, i tillegg til andre sosiale problemer.


Ingen vinnersak for sosialdemokratene

Flertallet av dansker er mot fri hasj


2009-09-25

Sosialdemokratene i København har foreslått et prøveprosjekt med fri hasj. Nå viser en meningsmåling at flertallet av den danske befolkningen er helt imot dette. Motstanden er størst blant de yngste.


Narkoliberalt framstøt:

-Industriell produksjon av cannabis -et dårlig forslag.

2009-09-23

Helsedepartementet sender nå på høring et forslag om å legalisere industriell dyrking av hampeplanten, cannabis sativa, noe som hittil har vært forbudt, fordi det av den samme planten også utvinnes virkestoffet THC, den aktive bestanddelen i rusgiftene hasj, marihuana og cannabisolje.- Et dårlig forslag, sier leder i FMR, Knut T. Reinås


10 000 hasjpåvirkede førere daglig


2009-05-20

Det foretas ca. 10 000 kjøreturer av cannabispåvirkede sjåfører i Norge hver dag. Det er de foreløpige resultatene av en undersøkelse som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt og Folkehelseinstituttet. Denne studien har som hovedmål å finne ut hvor mye kjøring vi har på norske veier etter inntak av forskjellige stoffer som kan påvirke trafikksikkerheten. Det skriver tidsskriftet Mot Rusgift.


England

Oppgradering av kampen mot cannabis

2008-10-17

Innenriksminister i England, Jacqui Smith la denne uken fram et dekret som innebærer at cannabis-brukere vil få strengere reaksjoner. Personer som blir tatt for andre gang med cannabis på seg vil få et bot på £80 i stedet for en advarsel som hittil.


England:

Cannabis’ farlighet vil bli oppgradert neste år i Storbritannia.


2008-05-08

Cannabis vil bli reklassifisert som en klasse B-rusgift, sa innenriksminister Jaqui Smith i Parlamentet onsdag. Hun vil reversere Tony Blairs nedklassifisering til en klasse C-rusgift fra 2004. Denne lovendringen betyr at maksimal strafferamme for innehav av cannabis øker fra to til fem år.


Unge Voksen, 21-30 år

Økt bruk av alkohol, hasj og kokain blant unge voksne

2008-01-02

Årlig alkoholbruk i aldersgruppen har økt fra et gjennomsnitt på 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006.Andelen unge voksne som har prøvd hasj har økt fra 22 prosent i 1998 til 34 prosent i 2006. For prøving av kokain har det vært en økning fra 3 til 9 prosent i samme periode. Dette kommer fram i en ny SIRUS-rapport.


Jack Straw:

- Vi tok feil om cannabis


2007-09-27

Justisminister, Jack Straw i Storbritannia er én av Labour-ministrene som nå har gått ut mot avkriminalisering av cannabis. På Channel Four News fortalte han at han også hadde vært mot nedgraderingen av cannabis til en Class C drug.