Om Mot Rusgift nr 3-4/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Jon Johnsen

Hele dette nummeret av Mot Rusgift er viet referater fra Jon Johnsens foredragsserie under Forbundet Mot Rusgifts fagdag den 23. november 2012, med temaet «Avhengighetsproblemer og psykisk sykdom – nye utfordringer og be- handlingsmuligheter». Jon Johnsen arbeider ved Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad, som er et psykiatrisk sykehus for Asker og Bærum og er knyttet til Vestre Viken HF. Jon Johnsens doktorgrad omhandlet farmakologisk behandling av alkoholproblemer, og han har mange års klinisk og forskningserfaring innen feltet rusgifter og psykiske lidelser. Han er spesialist i voksenpsykiatri med gruppeanalytisk videreutdannelse fra Institutt for gruppeanalyse (IGA). Han har siden 2000 også vært lærer ved den gruppepsykoterapeutiske videre- utdanningen. Hans interessefelt ligger i skjæringspunktene nevrobiologi, psyko- farmakologi, rusgiftproblematikk, avhengighet og psykoterapi.

 

Utgave nr 103

ISSN 0806-9107 (trykt utg.)
ISSN 0806-9166 (online)

Redaksjon

Forbundet Mot Rusgift
Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01
E-post: post@fmr.no
Nettsted for FMR www.fmr.no
Nettsted for Mot Rusgift www.motrusgift.no
Bankgiro 5010.05.58553

Redaksjonen er avsluttet 01.3.2013
Organisasjonsnummer 979 213 123

 

 

Redaktør

Knut T. Reinås
Telefon: 97 59 55 48
epost: kreinas@online.no

Foto forsiden: Colourbox

Produksjon

Lynx Porter Novelli v/ Turid Viker Bråthen
Telefon: 23 13 14 80
E-post: turid@lynx.no

Design

Papirutgaven: Lynx Porter Novelli

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å beskrive både rusgiftproblemet, årsakene og mulighetene til å bekjempe det. Bladet Mot Rusgift formidler kunnskap om dette fagområdet i fire utgivelser i året.

Redaksjonsråd:

Anders Slaatsveen, daglig leder, Norske Kulturbygg
Olaf Aasland, forsker, Den Norske Lægeforening
Tone Øiern, frellance-journalist

Abonnement

kr 300/år.

Annonser:

Turid Viker Bråthen
E-post: turid@lynx.no Telefon 23 13 14 80