Ord og begreper

Publisert 2009-02-04

Her er en forklaring på ord og begreper rundt Legemiddelassistert rehabilitering – LAR.

Opiat

Opprinnelig opium, ekstrahert fra opiumvalmuen. Smertestillende, beroligende, gir behagelig rusvirkning (eufori). Heroin er en videreforedling av opium, og kan injiseres, røykes og sniffes. Kort virketid gjør det nødvendig med tilførsel minst 3-4 ganger i døgnet for å holde abstinenser unna.

Opioid

Fellesuttrykk både for stoffer framstilt av opium og syntetiske stoffer med tilsvarende virkninger, for eksempel metadon. Begrepene «opioider» og «opiater» brukes noe om hverandre.

Metadon

Syntetisk fremstilt opioid, lang virkningstid gjør det mulig å oppnå jevn mengde i blodet med 1 dose i døgnet. Liten/ ingen rusvirkning etter innstillingsfasen. Blokkerer «opiatreseptorer» i hjernen, noe som gjør at suget («craving») etter ytterligere tilførsel av heroin avtar, og også medfører at heroin i normale doser gir lite ruseffekt. Det er allikevel fare for «overdose», dvs. dødsfall på grunn av undertrykt respirasjon. Ganske kraftige og langvarige abstinenser ved avvenning.

Subutex

(buprenorfin) Syntetisk stoff med opiatlignende effekter, utviklet som smertestillende middel til bruk etter operasjoner og andre sterke smertetilstander. Gir lite rus (noe mer ved injeksjon), har lang virkningstid (kan doseres hver annen eller tredje dag). Må tas som oppløselig tablett (løses i munnen) eller injiseres. Binder seg kraftig til reseptorene, og blokkerer derfor effekten av heroin. Har svakere virkning inn i cellene enn metadon. Liten fare for overdose, tatt alene, men kan framkalle overdose i kombinasjon med andre stoffer. Moderate/ lette abstinenser ved avgiftning. Har vært i bruk i Frankrike siden 1996.

Suboxone

(buprenorfin med en kjerne av naloxone - motgift). Gir samme effekt som Subutex ved inntak som tablett oppløst i munnen, men naloxonet blir aktivt og blokkerer helt eller delvis rusvirkningen dersom tablettene blir oppløst og brukt til injisering.

Tilleggsbruk

Bruk av andre rusgifter enn de foreskrevne hos klienter som deltar i Legemiddelassistert rehabilitering, for eksempel bruk av hasj, amfetamin, kokain, flunitrasepam, alkohol (og også heroin) hos Subutex- eller metadonklienter. Urinprøver er hyppigst brukte kontrollmetode for å avdekke slik bruk (også kalt «sidemisbruk» - hva er da «hovedmisbruk»?).