På verdensbasis bruker omtrent 200 millioner mennesker narkotika

Publisert 2012-02-03

Én av 20 personer i alderen 15-64 år, eller ca. 200 millioner har brukt illegale rusgifter minst en gang i året på verdensbasis. Det høyeste antallet brukere finnes i rike land, samt i narkotikaproduserende områder av fattige land.

Dette kommer frem i en studie ledet av Professor Louisa Degenhardt, ved National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales. Resultatene fra studien er publisert i tidsskriftet The Lancet.

Studien baserer seg på statistikk fra FNs kontor for bekjempelse av narkotika og kriminalitet (UNODC), fra ulike nasjonale undersøkelser og studier om virkningen av narkotikabruk. Tall fra UNODC antyder at 149-271 millioner mennesker i alderen 15-64 år har brukt en illegal rusgift minst en gang i 2009 (3.3-6.1 %). Variasjonen er stor mellom land og regioner, og noen mennesker har brukt flere typer illegale rusgifter. Tallene tyder på at mellom 125-203 millioner har brukt cannabis, 15-39 millioner har prøvd amfetamin, kokain eller Opioider. Studien anslår at mellom 11 og 21 millioner er sprøytebrukere.

Du kan lese mer hos forebygging.no