Råd - hva skal vi gjøre?

Om alkoholfrie drinker i Dagsavisen

Førjulskos for dem som ikke drikker alkohol

2014-11-19

Synspunkt:

Alkoholfri julaften?


2007-12-22
Det er kommet til mange nye ”dager” de siste åra. Vi har hivdagen, røykfri dag, og andre. Da er det kanskje på høg tid å innføre en alkoholfri dag.

Råd til foreldre med tenåringsbarn:

Selvpålagt promillegrense for far og mor

2005-02-14
Tilby aldri barna alkohol før de fyller 18, og innfør din egen promillegrense når du er sammen med dem. Slik minsker du risikoen for at ungene dine får rusgiftproblemer senere

Er virksom forebygging mulig?


2004-04-24
Forskning har ført til at det forebyggende arbeidet for å redusere bruk av rusgifter blant barn og unge har fått et sterkere teoretisk grunnlag, mener førsteamanuensis dr.philos. Britt Unni Wilhelmsen ved Høgskolen i Bergen. Hun er en av svært få som har tatt doktorgraden nettopp på rusgiftforebygging blant ungdom. Og har synspunkter på hva som virker. I denne artikkelen redegjør vi for noen av hennes synspunkter på det teoretiske grunnlaget som forebygging blant ungdom bør bygge på.

Lykkepromille og forebygging?

2004-04-22
Knut T. ReinåsFinnes det en "lykkepromille"? Noen hevder at dette promillenivået skal være et sted mellom 0,5 og 1,0. Det skal så være et formål å lære opp ungdom til å oppnå og holde seg innenfor et slikt promillenivå. Dette hevder bl.a. Kari Lossius, som er leder for regjeringens alkoholpolitiske utvalg.

Alle andre får ikke lov

Alkoholoppdragelse


2003-12-21
Hva gjør du når ungene dine kommer i den alderen at mange prøver alkohol for første gang? I Gausdal skriver foreldrene kontrakt.

På jakt etter "lykkepromillen"

Skal vi gi barna alkohol?

2003-10-25
Nylig hadde NRK-programmet Puls et program hvor ett av rådene var å lære barna drikkekultur hjemme. Disse synspunktene har eksistert i lang tid, men stemmer de?

Hvordan sette grenser?

Ni bud om barn og alkohol


2003-09-30
"Ingen alkohol til barn" heter det første bud som den danske Sundhedsstyrelsen nå forsøker å lære foreldrene.

Råd - hva skal vi gjøre?

2003-06-24
Her finner du artikler med råd om hvordan man kan hjelpe barn i familier med rusgiftproblemer samt arbeid i forhold til voksen- og foreldregenerasjonen.

Arbeid i forhold til voksen - og foreldregenerasjonen


2002-11-25
Det er mange grunner til at arbeid ift. voksne er viktig i rusforebyggende arbeid. Både utfra ren folkehelsevinkel, men også fordi voksne skaper drikkekultur i samfunnet og legger grunnlag for hvordan den oppvoksende generasjon forholder seg til rus.

Alkokutts sider om samvær med barn

2001-06-18
Barn misliker voksnes alkoholbruk samtidig som de er helt avhengige av de voksne. De reagerer negativt allerede i det de føler de voksne forandrer seg. Dette er en av begrunnelsene for at Alkokutt lanserer begrepet Alkoholfrie soner rundt alle barn.

Kan vi utruste våre barn til bedre å håndtere sin egen livssituasjon?


2000-10-17
Flesteparten av familiene med rusgiftproblemer er skjult for det vanlige hjelpeapparatet. Derfor må det etableres tilbud som fanger opp barn som lider av å vokse opp i slike familier på flere måter enn gjennom behandlingsapparatet. Prosjektet Trygg oppvekst tar sikte på å bli et redskap for barna selv til å bedre sine oppvekstbetingelser. Her forteller prosjektleder Arnold Lexander om bakgrunnen for prosjektet.

Hjelp til barn i familier med rusgiftproblemer

2000-10-17
Rusgiftbruk må bli en realitet som vi kan snakke om, reflektere rundt og bearbeide opplevelsen av, både på godt og vondt, skriver fagsjef ved Borgestadklinikken, Frid A. Hansen. Hun er en av nestorne i norsk behandling av rusgiftskadde og Borgestadklinikken har som regionalt kompetansesenter et særlig ansvar for gravide og familier med barn opp til skolealder.

Alkoholfri sone rundt barn


1999-01-15
I et intervju i Dagsavisen før julen 1998 oppfordrer Bernt Bull foreldre til å innføre en alkoholfri sone i forhold til samvær med barn i jula. Dette har falt førsteamanuensis Stig Lundberg tungt for brystet i Dagsavisen 28. desember 1998. Tvert imot bør barna lære de positive sidene ved alkoholbruk, mener Lundberg, som vil ha seg frabedt den oppfatning at all bruk er misbruk.

Alkoholfri sone rundt alle barn

1992-07-18
I desember 1991 startet AlkoKutt sin delkampanje "Klar for fritid". Budskapet var at vi ville ha en alkoholfri sone rundt alle barn.