Sandefjord

Selger like mange sprøyter

Publisert 2003-11-20

Utskrivning av Temgesic til de opiatavhengige i byen virker ikke inn på sprøyte- salget, og det bekymrer.
Temgesic skal nemlig inntas gjennom munnen - ikke injiseres.
Lege Martin Haraldsen har siden 2001 på eget initiativ skrevet ut Temgesic til en større gruppe stoffavhengige i byen. Tanken er at det smertestillende stoffet skal holde injeksjonsbrukerne unna tyngre stoffer som heroin.
Men distriktssjef Stig Henning Pedersen i Apotek 1 Vestfold og Telemark har gjort en bekymringsfull oppdagelse i egne omsetningstall: De selger fortsatt rundt 50.000 sprøyter og spisser i året, og det er da vitterlig det samme som før.
Les mer om saken i Sandefjords Blad. Men ikke alle liker at Haraldsens Temgesic-forskrivning blir kritisert. En av dem som har mottatt Temgesic en stund hevder at dette har reddet livet hennes. Les mer.