Diskusjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 2.12.2015

Skal vi dele ut heroin til heroinavhengige?

Er heroinutdeling til heroinavhengige en god eller dårlig ide? Dette dreier debatten seg om i Litteraturhuset i Oslo onsdag den 2. desember.

Skal vi dele ut heroin til heroinavhengige?

Diskusjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 2. desember kl. 18.00

Hovedinnlegg v/Helge Waal, SERAF

Kommentarinnlegg v/Ina Roll Spinnangr, FHN, Lise Aasmundstad, Rehabpiloten, og Knut T. Reinås, FMR.

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Gratis inngang.

Arr: Forbundet Mot Rusgift