Stikkord om doping

Av Dr. Jon Johnsen, foredrag fra FMRs Fagdag november 2012

Publisert 2013-04-22

Nedenfor følger noen stikkord om doping – basert på Jon Johnsens foredrag på FMRs fagdag den 23. november 2012.

MEDIKAMENTER SOM BRUKES AV KROPPSBYGGERE

Anabole medikamenter

 • Anabole steroider
 • Veksthormon
 • Insulin
 • IGF-I (Insulin-like Growth Factor)
 • Medikamenter som øker utholdenheten Amfetamin Kokain Efedrin Koffein

Smertestillende medikamenter, på grunn av overtrening

 • Antiinflammatoriske medikamenter
 • Smertestillende medikamenter, som opioider

Beroligende legemidler og sentralt dempende rusgifter på grunn av utslitthet i forbindelse med overtrening

 • Beroligende medikamenter (diazepam)
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Opioider

Medikamenter som skal motvirke bivirkninger

 • Antiakne-midler for å behandle akne i ansikt og øvre del av bryst og rygg
 • Diuretika for å redusere væskeretensjon
 • Antiøstrogener og aromastasehemmere for å redusere dannelsen av androgen til østrogen, som bidrar til utvikling av gynecomasti
 • Gonadotrofiner for å hindre inaktivering av gonadene

Hvordan brukes de anabole steroidene?

Anabole steroider bruker man som oftest i perioder på 6–12 uker eller mer.
Noen bruker anabole steroider kontinuerlig, men øker dosen før konkurranser. Typisk for vektløftere.
Mange bruker også kombinasjoner av ulike steroider i håp om å få synergistiske virkninger eller motvirke toleranseutvikling.

Som oftest brukes det lave doser i første fase av en bruks-periode, for så å ta høye doser midt i perioden og trappe gradvis ned mot slutten

Dosen vil som oftest være avhengig av hvilket formål man har

 • Utholdenhetsidretter; lave daglige doser, like over den fysiologiske produksjonen
 • Vektløftere og kroppsbyggere har ofte brukt doser 10 til 100 ganger det fysiologiske dagsbehovet
 • Kvinner ser ut til å bruke lavere doser enn menn

HYPOTETISKE MEKANISMER VED UTVIKLING AV AVHENGIGHET AV ANABOLE STEROIDER

Direkte positivt forsterkende mekanismer via påvirkning av hjernens belønningssystem Påvirkning av monoaminsystemet og spesielt dopamin Påvirkning av det endogene opioid systemet

Indirekte positivt forsterkende mekanismer Økt selvtillit Økt beundring fra andre Økt vinnersjanse

Behandling av bruk av anabole steroider

 • 56 % av brukerne sier ikke til sin lege at de bruker anabole steroider
 • De ser på bruk av anabole steroider som del av en sunn livsstil
 • Muskuløse og tynne menn er sosialt attraktive
 • Anabole steroider fører ikke til akutt beruselse
 • Brukere av anabole steroider har liten tillit til legers kunnskaper om kroppsbygging

Brukere av anabole steroider og kontakt med psykisk helsevern

 • Avhengighetssyndrom av anabole steroider
 • Hypomani og mani indusert av anabole steroider
 • Depresjon og angst, indusert abstinens fra anabole steroider
 • Bruk av anabole steroider og komorbide rusgiftproblemer
 • Bruk av anabole steroider og kroppsdysmorfi
 • Steroidindusert vold og kriminalitet
 • Hva forårsaker avhengighet av anabole steroider?

Katalyseres av kroppsdysmorfi Sårbare individer som lett utvikler dysforiske reaksjoner ved seponering av anabole steroider Utvikler seg hos individer med økt sårbarhet for personlighetsforstyrrelser og rusgiftproblemer Disse individene er ofte preget av refleksjons- og belønningsimpulsivitet
(Addiction, 2009, 104,1966-1978)

Anabole steroider i rettsspsykiatri

Alvorlig vold utført av tilsynelatende tidligere friske som er påvirket av anabole steroider. Roid rage Antisosiale kriminelle som bruker anabole for lettere å kunne utføre kriminelle handlinger - altså en kontrollert planlagt bruk

Manier utløst av anabole steroider kan utløse aggressiv og voldelig atferd Økt libido kombinert med aggresjon og impulsivitet kan øke sjansen for seksuell voldelig utagering
(Arch Gen Psychiatry 2006;63:1274-1279)